INGEZONDEN: ‘Schadeclaim Bekenschot is pure onzin’

0
Foto ter illustratie (bron: Freepik Premium)

Onderstaande ingezonden brief is afkomstig van voorzitter Hans Siemes van de Barchemse belangenvereniging Hobama, die zich verzet tegen plannen voor het zonnepark Bekenschat aan een Ruurloseweg. Plaatsing betekent niet dat de redactie instemt met de inhoud. Voor wie context zoekt voegden we onder de brief een aantal links naar eerdere berichte toe.

Schadeclaim Bekenschot pure onzin

Aangevuurd door een persbericht van oppositiepartij Lochem Groen is gekrakeel ontstaan
over een mogelijke schadeclaim rond zonnepark Bekenschot in Barchem. Dat is pure onzin
en stemmingmakerij. Het is blijkbaar ook een politiek spel om de meerderheid van de
gemeenteraad en het College in een kwaad daglicht te stellen.

Waar Lochem Groen de schadeclaim juridisch op baseert, is volstrekt onduidelijk. Elke jurist
zal er de vloer mee aanvegen. Als deze partij de moeite had genomen om een toegezonden
brief en nota van de vereniging Hobama aan de gemeenteraad te lezen, had Lochem Groen
glashelder kunnen zien dat een claim niet aan de orde kan zijn. Ook goed luisteren is niet
aan Lochem Groen besteed, want tijdens de inspraak over Bekenschot is ook nadrukkelijk
gewezen op het feit, dat een schadeclaim niet succesvol zal zijn.

In de nota van Hobama over het raadsvoorstel voor Bekenschot staat de opinie van de
advocaat mr. R. van Heijningen uit Den Haag. Hij is een autoriteit op het gebied van
bestuursrecht en heeft veel ervaring met gemeentelijke zaken. Onomwonden geeft hij in de
zaak Bekenschot aan dat er geen enkele juridische en wettelijke grondslag is voor een
schadeclaim nadat de raad een Verklaring van Geen Bedenkingen heeft afgewezen.

Zelf als de afwijzing uiteindelijk in (hoger) beroep zou worden vernietigd, bestaat geen grond op vergoeding van kosten, laat staan op een vergoeding van een teleurgestelde
winstverwachting, schrijft hij. Dat is evenmin het geval als er door het College onverhoopt
toezeggingen aan de aanvrager gedaan zouden zijn. Daarvan is overigens volgens het
huidige en vorige College geen sprake geweest.

De wet bepaalt dat de raad in vrijheid en zonder last en dreiging van een eventuele
schadeclaim moet kunnen besluiten. Lochem Groen doet er goed aan om dit belangrijke
gegeven voor haar eigen publieke optreden en in de raad serieus te nemen en beter te
onderbouwen.

Hans Siemes, voorzitter Hobama

Relevante links (toegevoegd door de redactie):
– Bekenschot: willens en wetens op weg naar vette schadeclaim?
– Meerderheid gemeenteraad wijst zonnepark bekenschot Barchem af
– Massa insprekers tegen zonnepark Bekenschot Barchem