Nog drie locaties voor fonteinbeeld van Willem Berkhemer

0
Zo zou het beeld van Willem Berkhemer er bij Monuta Kamperman uit kunnen zien (Fotomontage van de initiatiefgroep)

LOCHEM – Er zijn nog drie locaties in beeld voor het beeld van Willem Berkhemer dat lange tijd als fontein voor de Rijksscholengemeenschap (RSG) aan de Dr. Cartier van Disselweg in Lochem stond. In beeld zijn het grasveld voor Monuta Kamperman aan de Zutphenseweg, een plek naast het kruispunt Nieuwstad/Barchemseweg/Zwiepseweg en de huidige (tijdelijke) plek van het beeld op de begraafplaats.

De initiatiefnemers Sjef van Hoorn, Wout Klein en Wilma Nijenhuis hopen binnenkort met een definitief voorstel te komen. Na een oproep om suggesties kregen zij meer dan 25 ideeën aangedragen. Met zorg – en vanwege de Corona-perikelen ook met lange tussenpozen – zijn, in samenspraak met de gemeente, alle mogelijkheden bekeken op beschikbare ruimte, samenloop met andere functies en de medewerking van betrokkenen.

Afvalrace

Na een afvalrace bleven de drie genoemde optie over. De gebruikte volgorde is niet willekeurig maar geeft de voorkeur van de initiatiefnemers weer. Volgens hen komt het beeld bij Monuta Kamperman maximaal in de openbaarheid, zonder de afleiding van een druk kruispunt zoals bij de twee optie.

Bovendien zou het bij Monuta nog enigszins een rol blijven spelen bij herdenking en bezinning. De fotomontage bij dit artikel toont hoe het eruit kan gaan zien.

Het beeld is ooit door een kunstcriticus beschreven als: ‘Het beeld staat pal als een rots. Het is één bonk weerbarstig elan. Één bonk levensdurf: kenmerk van de jeugd in opgroei en in Turks marmer uitgehouwen. De suggestie van opbruisende levenslust, van dorst naar kennis stijgt ten top wanneer in het voorjaar de fontein opspuit.’ (bron: Land van Lochem, 2007 nr. 1). De school werd in 2007 gesloopt maar het beeld bleef behouden.

Hoe verder?

In de volgende fase gaan de initiatiefnemers proberen om hun favoriete optie te realiseren. Als dit niet lukt komt optie 2 in beeld en zo verder. Er werd onderzocht of het mogelijk was om via internet een peiling te houden onder inwoners van Lochem. Er is echter geen geschikte manier gevonden om een stemming te organiseren die gegarandeerd eerlijk en niet manipuleerbaar zou zijn.

De initiatiefnemers staan open voor elke vorm van commentaar en advies. Vragen en reacties kunt worden gemaild naar: fonteinbeeld@gmail.com

Willem Berkhemer – Wikipedia

Hommage aan Gerrit Achterberg, Noordwijk Persoonsgegevens Volledige naam Willem Hendrik Berkhemer Geboren Batavia, 6 november 1917 Overleden Bilthoven, 21 april 1998 Geboorteland Nederland Beroep(en) voordrachtskunstenaar, beeldhouwer RKD-profiel Willem Hendrik Berkhemer ( Batavia, 6 november 1917 – Bilthoven, 21 april 1998) was een Nederlands voordrachtskunstenaar en beeldhouwer.