Waterschapsbelasting in 2020 met 3 procent omhoog

0
Foto ter illustratie (bron: Afbeelding van Ulrike Leone via Pixabay)

LOCHEM – De waterschapsbelasting gaat in 2020 met 3 procent omhoog. Dat is de tol van twee droge zomers en andere factoren die de kosten doen stijgen. Een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gaat € 223,38 per jaar betalen (stijging: € 6,52). Voor een huishouden met een eigen woning (WOZ-waarde 150.000 euro) is dit € 270,18 (+ 7,87).

Dit blijkt uit de begroting die het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel heeft gepresenteerd. Voor agrarische bedrijven met een waarde vanaf 2 miljoen en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief € 3.065,78 (stijging van € 89,32, of €2,23 per hectare).

Oorzaken

Het waterschap stelt dat de inwoners van het werkgebied, ook na de stijging, één van de laagste tarieven in Nederland betalen. Maar meer geld is nodig om de stijgende kosten te dekken. Naast de droogte, wordt extra inspanning van het waterschap verwacht op het gebied van dijkversterking, klimaat, energietransitie, circulaire economie en schoon en gezond water.

De totale begroting van Rijn en IJssel over 2020 bedraagt 103,8 miljoen euro. De begroting van 2020 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 5 november 2019.

 Extra investeringen

Het waterschap investeert meer geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook aanvullende maatregelen genomen zodat het watersysteem voorbereid is op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen.

De prognose is dat de schuldquote (schuld in procenten van de begroting) afneemt.

De informatie is ook na te lezen op de website van het waterschap