Bijval en bezorgdheid rond herstelplan beek Heksenlaak

0
De Heksenlaak lijkt een onooglijk beekje maar is van belang voor de waterhuishouding in het stroomgebied (Bron: Waterschap Rijn en IJssel)

LOCHEM/BARCHEM – De naam Heksenlaak is bij de meeste mensen vooral bekend van de camping met die naam tussen Lochem en Barchem. Maar de camping ontleent de naam aan een beek met dezelfde naam die er vlak langs stroomt. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een herstelplan opgesteld, zodat de beek past in een watersysteem waarbij niet langer snelle afvoer voorop staat, maar juist om water in het gebied te houden voor droge tijden. Niet iedereen is daar gerust op.

Het is een klassieker: Vertel boeren dat je de grondwaterstand wilt verhogen en je hebt ‘gedoe’. Maar tijden veranderen en ook agrarische ondernemers ondervinden droogte vaak aan den lijve. Ze snappen dus steeds vaker dat er iets moet gebeuren om de waterhuishouding in balans te brengen. Hoe dat valt is vaak individueel bepaald. Tijdens de politieke avond van de gemeente Lochem liet een veehouder uit Zwiep maandag bijvoorbeeld weten dat hij zelf waarschijnlijk weinig last gaat ondervinden van de verhoging van de grondwaterstand. Maar zijn buurman, met lagergelegen grond, denkt daar anders over.

Mild oordeel

Het oordeel van vier aanwezige insprekers over het plan van Rijn en IJssel was inhoudelijk opvallend mild. De communicatie en de energie die het kost om je standpunten over het voetlicht te krijgen bij het waterschap konden wél rekening op kritiek. Inhoudelijk lijken de meeste direct betrokken er wel mee te kunnen leven. De vrees komt voort uit de onzekerheid die ontstaat door ‘nieuwe natuur’ in de nabijheid van de bedrijfspercelen. Wat als de provincie ineens het beleid verandert waardoor je aan strengere regels wordt gebonden? “Dat zorgt voor angst en onrust”, zo zei een van de insprekers letterlijk.

De raadsfracties begrijpen die angst wel. Het waterschap gaat over het watersysteem, maar de provincie gaat over de natuur. Die scheiding baart zorgen. Wethouder Marja Eggink kreeg de vraag of de gemeente garanties kan geven voor de toekomst. Dat kon ze niet. “We zijn als gemeente al lang betrokken bij dit project. Ook het college heeft begrip voor de zorgen. Dit bestemmingsplan vormt op zich geen bedreiging voor de boeren. Maar ik kan niet in de toekomst kijken en de zorgen dus helaas niet wegnemen. De provincie kan inderdaad de regels aanscherpen”, aldus Eggink.

Alert zijn

De insprekers deden een beroep op raadsfracties om alert te zijn op toekomstige bestemmingsplanwijzigingen en de betrokkenen tijdig te informeren. Er werd gewezen op de ontwikkelingen rond natuurgebied Stelkampsveld, aan de andere kant van Barchem. Daar zijn boeren flink in botsing gekomen met de provincie en Staatsbosbeheer. Daar gaat het overigens om een Natura 2000-gebied.