VVD Lochem: ‘Investeer eindelijk eens in werk, werk, werk’

0
Het gemeentehuis van Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad wil dat het college nu eindelijk eens werk maakt van de ambitie om te investeren in werkgelegenheid. Van de slogan ‘werk, werk, werk’ uit de Toekomstvisie 2030 is volgens de liberalen nog niks terecht gekomen.

Niet opgeven
Fractievoorzitter Erik Haverkort haalde maandagavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 hard uit naar het college en naar de coalitiepartijen. ,,Er is wederom niks terecht gekomen van de belofte om nu eindelijk met extra maatregelen te komen. De VVD kwam de afgelopen twee jaar telkens met amendementen en moties maar die werden telkens naar de prullenbak verwezen. Wij geven echter niet op. We hebben nog twee jaar.”

Koers
Volgens Haverkort verschuilt het college zich achter intern ‘gedoe’, Den Haag en veranderende omstandigheden. ,,Dit college is beheersend, past op de winkel, is reactief en passief. Hoezo ‘op koers’?, zo vroeg hij zich af, verwijzend naar de titel van de Kadernota. Om vervolgens vast te stellen dat werkgelegenheid in de prioriteitenlijst van het college is gezakt naar plaats 11.

Prioriteit
Via een amendement daagt de VVD het college uit om werk hoger op de prioriteitenlijst te zetten. ,,Dat speerpunt moeten we overeind houden en we moeten niet weglopen voor tegenslag”, aldus Haverkort, die meent dat armoede vooral kan worden opgelost door de betrokkenen aan werk te helpen.

Investeren
De fractie diende ook een motie in. Daarin wordt gepleit voor gerichte investeringen die de werkgelegenheid stimuleren. In de Kadernota 2018 zouden voorstellen daartoe moeten worden opgenomen. De VVD denkt aan slimme investeringen die rendement opleveren, zodat niet per definitie wordt ingeteerd op de reserves, als zijn die momenteel fors.

Zowel motie als amendement worden in de raadsvergadering van volgende week maandag (4juli) in stemming gebracht.