Vuurwerkmotie LochemGroen! krijgt onvoldoende steun

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De fracties van LochemGroen!, PvdA en D66 kwamen maandag met een motie waarin wordt gepleit voor een vuurwerkverbod voor particulieren en voor door de gemeente te organiseren professionele vuurwerkshows in twee kernen. Deze werd met 14 tegen 7 stemmen verworpen. Wel ontstond een discussie over de toekomst van consumentenvuurwerk.

GroenLinks gaf aan ook voor een vuurwerkverbod te zijn, maar liever landelijke ontwikkelingen af te wachten. Volgend voorjaar behandelt de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren over een algeheel verbod op vuurwerk voor consumenten.

Vuurwerkshows

De motie van LochemGroen!, PvdA en D66 stuurt aan op vuurwerkshows in twee kernen. Hiervoor zou 15.000 euro beschikbaar moeten komen. Ook wordt afstemming met omliggende gemeente bepleit, zodat overal binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dezelfde regels gelden.

Fractievoorzitter Calle Janssen van LochemGroen! wees met name op de negatieve milieueffecten van vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling is sprake van een piek in de fijnstof- en stikstofconcentraties en ontstaat er een flinke afvalberg door vuurwerkresten.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve ziet beren op de weg bij een verbod dat alleen binnen de gemeentegrenzen geldt. Hij wijst op ondernemers die de afgelopen jaren, door aangescherpte regelgeving, hebben geïnvesteerd in speciale opslagruimten. “Of verbieden we het afsteken van vuurwerk maar mag het nog wel verkocht worden?”, zo vroeg hij zich met gefronste wenkbrauwen af. Als verantwoordelijke voor de openbare orde zet Van ‘t Erve ook vraagtekens bij de handhaving van een gemeentelijk verbod.

Meningen verdeeld

Onder de raadsfracties zijn de meningen verdeeld. GB en CDA vinden dat vuurwerk een traditie is en dat het rond de jaarwisseling gezamenlijk afsteken tot ‘verbroedering’ leidt. GB kan zich een pilot met een vuurwerkshow in een van de kernen in de gemeente nog wel voorstellen maar ziet niets in een algeheel verbod. D66 vindt dat sommige tradities er zijn om doorbroken te worden.

De VVD ziet niet hoe een vuurwerkshow in twee kernen gestalte moet krijgen. De vraag doemt dan op welke kernen dat zijn. De liberalen twijfelen ook of 7.500 euro tot aantrekkelijke shows leidt.