Beleid kleinschalige zonneprojecten vastgesteld

0
Zonnepanelen (Archieffoto LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Met alleen de twee stemmen van D66 tegen heeft de Lochemse gemeenteraad maandag nieuw beleid vastgesteld dat kleineschalige opwekking van zonne-energie mogelijk maakt. Dit is gericht op zon op dak, grondgebonden kleinschalige zonne-installaties, kleinschalige zonneparken op of direct aan agrarische erven en kleinschalige collectieve zonneparken.

De gemeente Lochem kent al een aantal grote zonneparken en nieuwe aanvragen hiervoor worden niet meer in behandeling genomen. Voor kleinschaliger aanvragen, vaak van particulieren, ontbrak tot nu toe het beleidskader. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige particuliere initiatieven en kleinschalige collectieve initiatieven. Een voorbeeld van dat laatste is een initiatief van LochemEnergie om een klein zonnepark of zonnepanelen op enkele grote daken te realiseren. Doel is om mensen met een smalle beurs van goedkope groene energie te voorzien.

Particulieren

Bij de gemeente melden zich vaak particulieren die zonnepanelen op de grond willen plaatsen voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld omdat hun dak te klein is. De populariteit van zonne-energie groeit omdat investeren aantrekkelijk is bij de huidige energieprijzen. Via Buurt Energie Strategieën (BES) komen ook buurtinitiatieven van de grond.

In het nu vastgestelde beleidskader wordt onder meer geregeld hoe initiatiefnemers omwonenden moeten betrekken bij hun plannen. Qua locatie en landschappelijke inpassing wordt ruimte geboden aan maatwerk, afhankelijk van het type initiatief en de locatie. Doelstelling daarbij is de toevoeging van nieuwe landschapselementen en nieuwe natuur en het bevorderen van biodiversiteit.