Bekenschot: Willens en wetens op weg naar vette schadeclaim?

3
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM/LOCHEM – Gaat een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad willens en wetens een miljoenenstrop tegemoet door een stokje te steken voor zonnepark Bekenschot bij Barchem? En gaat het wel over miljoenen of eerder over tonnen? Deze en andere vragen over de kwestie worden van wisselende antwoorden voorzien. Het is maar wie je het vraagt.

De oppositie, minus het CDA, vindt dat het risico van een schadeclaim levensgroot is. De coalitie van GB, VVD en MmL, plus het CDA, vinden dat het tegengeluid vanuit de Barchemse bevolking serieus moet worden genomen. Als argument om tegemoet te komen aan het verzet wordt aangevoerd dat het om een nieuw plan zou gaan dat niet onder oud beleid valt. Op  grond van dat oude beleid wil het Lochemse college van B&W juist wél goedkeuring hechten aan het plan van de grondeigenaar en TPSolar. De term ‘betrouwbaar bestuur’ valt daarbij regelmatig.

Wankel argument

Dat het zou gaan om een nieuw plan lijkt juridisch een wankel argument. Zowel de jurist van de gemeente als de juridisch adviseur van de gemeenteraad vinden dat het wel degelijk gaat om het oorspronkelijke plan en er geen ruimtelijke gronden zijn om het af te wijzen. Veel wijzigingen zijn opgelegd door provincie en gemeente zelf en kunnen de initiatiefnemers dus lastig worden aangewreven, zo is de opvatting van de juristen. Populair gesteld is de vraag of de meerderheid van de raad, om een relatief klein deel van de inwoners te vriend te houden, een financieel risico neemt dat alle inwoners raakt.

LochemGroen! schrijft in een maandag verspreid persbericht (zie letterlijke tekst onder dit artikel) dat een flater dreigt en een schadeclaim die kan oplopen tot tientallen miljoenen. De woordvoerder van TPSolar liet na het debat in de gemeenteraad als weten dat zo’n claim er zeker gaat komen als de raad volhardt in de afwijzing van Bekenschot. Hij bevestigde dat al enkele tonnen zijn gestoken in de planontwikkeling.

Miljoenen

De (tientallen) miljoenen waar LochemGroen! mee schermt, kunnen in beeld komen als de ontwikkelaar in het gelijk wordt gesteld en ook gederfde inkomsten gaat claimen. Of zo’n claim in een civiele procedure zal worden toegewezen is overigens een ander verhaal. LochemGroen! waarschuwt voor noodzakelijke bezuinigingen als het wel zo ver komt. Bezuinigingen raken dan alle inwoners van de gemeente.

LochemGroen! meldt dat het college in het najaar met een voorstel aan de raad komt om geen vergunning te verlenen voor het zonnepark Bekenschot, daartoe gedwongen door de raadsmeerderheid. Hierop kan dan worden gereageerd. De verwachting is dat de initiatiefnemers van Bekenschot dit niet zullen nalaten. Blijft de raad dan bij de afwijzing, dan ontbrandt vrijwel zeker een juridische strijd. Het college krijgt het verwijt niet helder te hebben gecommuniceerd over de mogelijke juridische en financiële gevolgen.

Risico’s

“De wethouder had op zijn minst moeten zeggen dat het niet zomaar van tafel kan worden geveegd, dat daar grote financiële risico’s aan kleven. Nu gaf ze alle ruimte aan populistische besluiten die niet van realisme getuigen. Dit is onbehoorlijk van zowel raad als college”, aldus Calle Janssen van LochemGroen! Hij herhaalt nog eens een zonnepark op landbouwgrond ook liever niet had gezien, maar dat betrouwbaar bestuur belangrijk is. “Er zijn nu verwachtingen gewekt naar de inwoners van Barchem, die niet waar gemaakt kunnen worden zonder grote financiële gevolgen”, zo vindt Janssen.

Reactie B&W

Het college van B&W reageert door te zeggen dat betrouwbaar bestuur het uitgangspunt moet zijn. Letterlijk stellen B&W: ‘Vooraf is juridisch advies ingewonnen. De jurist van het college zegt hetzelfde als de jurist die de raad zelf om advies heeft gevraagd: er zijn geen ruimtelijke gronden om niet in te stemmen met de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Een raadsmeerderheid stemde er desondanks niet mee in.

De Ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft de raad verworpen. We treffen nu voorbereidingen om de ontwerpbesluiten van het college en de gemeenteraad ter inzage te leggen. Hierop kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend. Het college bereidt vervolgens een definitief besluit voor de Omgevingsvergunning voor en legt dit voor aan de gemeenteraad.’

Lees hieronder de letterlijke tekst van het persbericht dat door LochemGroen! is verspreid:

Gemeenteraad slaat flater en loopt miljoenen risico door Bekenschot
Met het wegstemmen van zonnepark Bekenschot loopt de gemeente Lochem een groot financieel risico. Een mogelijke schadeclaim die tot tientallen miljoenen kan oplopen, zo gaat het verhaal binnen de muren van het gemeentehuis. Het college zit met de handen in het haar en juristen geven aan: “Er is geen ruimtelijk argument gegeven waarop je het plan kunt afwijzen”. LochemGroen! had verwacht dat het college afgelopen week met een persbericht zou komen, nu doen wij het maar om duidelijkheid te geven.

Het wegstemmen van het voorstel om 10 hectare zonnepark en 6 hectare natuur aan te leggen in Barchem kon in dit stadium van besluitvorming uitsluitend op ruimtelijke argumenten. Die hebben de tegenstemmers, de coalitiepartijen GemeenteBelangen, Meedenken met Lochem en de VVD niet genoemd en ook oppositiepartij CDA niet.

Hun argumentatie dat het om een nieuw plan gaat, was eerder al ontkracht door zowel de jurist van de gemeente als door een door de raad ingehuurde externe jurist. Daarbij staat GemeenteBelangen al 10 jaar aan het roer en de wethouder is vanaf het begin in de voorlinie actief betrokken geweest bij het plan. Gemeentebelangen zou de spelregels ondertussen moeten kennen en het kan niet anders dan dat ze geweten hebben hoe dit gaat uitpakken.

Dit najaar komt het college met het voorstel om geen vergunning te verlenen voor het zonnepark Bekenschot naar de raad. Blijft de raad bij het besluit, dan gaat een gang naar de rechter in de papieren lopen. LochemGroen! vindt het kwalijk dat de gewaarschuwde coalitiepartijen en het CDA zowel naar omwonenden als in het debat zwijgen over de mogelijke financiële gevolgen van het tegenhouden van het zonnepark.

“Laat ik nogmaals helder zijn: Ook LochemGroen! had dit plan zo niet gewild. Maar we staan wel voor betrouwbaar bestuur. Er zijn nu verwachtingen gewekt naar de inwoners van Barchem, die niet waar gemaakt kunnen worden zonder grote financiële gevolgen. Het terugdraaien en daarmee repareren van het besluit kan aan het eind van het jaar worden genomen. Indien dit niet gebeurt, zal de gemeente de financiële gevolgen van de claim moeten dragen en moeten bezuinigen. Is dat eerlijk naar de inwoners van Lochem?”

De verantwoordelijk wethouder Eggink en wethouder financiën De Goede hebben dit in de aanloop niet helder gecommuniceerd en ook niet tijdens het debat. Dit ondanks de vragen van onder andere LochemGroen! hierover.

“De wethouder had op zijn minst moeten zeggen dat het niet zomaar van tafel kan worden geveegd, dat daar grote financiële risico’s aan kleven. Nu gaf ze alle ruimte aan populistische besluiten die niet van realisme getuigen. Dit is onbehoorlijk van zowel raad als college”, aldus Calle Janssen van LochemGroen!

3 REACTIES

  1. Ongenuanceerd verhaal. Geen van de raadsleden geeft een onderbouwing waarop deze stelling is gebaseerd. Er wordt soms een bedrag genoemd hoger dan de door TPSolar ingediende bouwkosten! Stemmingmakerij bij gebrek aan argumenten? Lezen raadsleden de stukken wel goed? Wat vonden zij van de vraagstelling aan de jurist??
    In alle gevallen zal de RvS het uiteindelijk bepalen.

  2. Nou ja, duidelijk is wel dat de tegenstemmers niet op basis van ruimtelijke argumenten tegen hebben gestemd en hoewel een gemeenteraad daar wel wat beleidsvrijheid in heeft kunnen ze niet later ineens tegen het door henzelf vastgestelde beleid stemmen. Deze vergunning gaat er wel komen, zelfs al is het via de RvS. En dan denk ik dat de schadeclaim wel geen tientallen miljoenen zal zijn, maar het zal zeker pijn gaan doen…

  3. Er is geen enkele juridische grond voor een schadeclaim, ook niet als het plan in hoger beroep en bij RvS wel groen licht krijgt. Volgens de Grondwet moet gedeputeerden bij provincie en gemeenteraadsleden zonder last kunnen stemmen. En zeker niet met bedreiging van een schadeclaim. Dan zou iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning die geweigerd wordt, rijp zijn voor een schadeclaim. Gerenommeerde juristen in het bestuursrecht bestempelen de pertinente onzin van Lochem Groen als kul en door geen enkele rechtspraak of bestaande jurisprudentie onderbouwd. Pure stemmingmakerij uit de hoek van linkse populisten, die hun luchtkastelen in rook op zien gaan. Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor een goed bestuur en een aanfluiting voor de democratie. Er zijn twee mogelijkheden: deze uitlatingen zijn bewust gedaan, dan is het pure kwaadaardigheid. Of men kent niet de bestuurlijke wet- en regelgeving van het metier waarin men werkt. En het tweede geval is net zo kwalijk.

Comments are closed.