Vragen over mogelijke woningbouw Kokstraat Eefde

0
Een artist-impression van de Schildershof in Eefde (bron: debunte.nl)

EEFDE/LOCHEM – De fractie van GroenLinks heeft maandagavond vragen gesteld over de mogelijke bouw van 18 woningen aan de Kokstraat in Eefde. Volgens de partij vonden ‘verontruste omwonenden’ het plan bij toeval op de website van De Bunte Vastgoed, met vestigingen in Ede en Breda. Daar wordt gemeld dat het gaat om starters- en seniorenwoningen in een woonwijkje dat de Schildershof gaat heten.

Wethouder Robert Bosch bevestigde de belangstelling van de projectontwikkelaar voor bouwen op het voormalige bedrijfsterrein van schildersbedrijf Kamphuis. Volgens hem gaat het om 10 levensloopbestendige woningen en 6 tot 8 starterswoningen. Op 19 januari van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders zich akkoord verklaard met een principeverzoek. Dat omwonenden bij toeval met het plan werden geconfronteerd, betreurt hij.

Omwonenden informeren

Volgens Bosch is de initiatiefnemer er herhaaldelijk op gewezen dat het van belang is dat omwonenden tijdig worden betrokken bij de plannen. Uit de vragen van GroenLinks leidt hij af dat dit nog niet is gebeurd. Hij wil er daarom nogmaals op aandringen. “Bij dergelijke projecten is het van belang dat de communicatie tussen de omwonenden, de initiatiefnemer en de gemeente goed verloopt”, zo zei hij.

Buiten het genoemde principebesluit is er nog geen enkele stap gezet in de procedure. Er moet een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. Daarbij kan aandacht worden besteed aan de groene omgeving die het voormalige bedrijfsterrein nu is. De wethouder wijst erop dat groene inpassing vast onderdeel uitmaakt van de procedure, maar dat bouwen uiteraard de nodige ruimte kost.

Starters

Tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad ging het ook nog even over welke prijzen zullen worden gevraagd voor de starterswoningen. Volgens de huidige plannen gaat het om een rijtje van 8 woningen (te zien op de bijgaande artist-impression). Daarvan kunnen er zeker 6 worden aangemerkt als starterswoningen. Wethouder Bosch hoopt dat ook de twee hoekwoningen nog in die (prijs)categorie vallen.

Op de vraag wat de maximale prijs voor starterswoningen momenteel in de ogen van de gemeente is moest de wethouder even passen. Hij beloofde het antwoord schriftelijk na te leveren. Hij verwees wel naar de Woonvisie 2018-2025. VVD-raadslid Jan de Vries wees erop dat de prijzen die daarin worden genoemd hopeloos zijn achterhaald en dus moeilijk als leidraad kunnen dienen.

Prijzen

In de Woonvisie wordt 190.000 euro genoemd als grens voor wat nog ‘een goedkope woning’ mag heten. Voor de eigen starterslening van de gemeente Lochem geldt een maximale koopsom van 295.000 euro. Ter vergelijking: De gemiddelde prijs voor een koopwoning was in 2020 landelijk 334.000 euro. Dat is dit jaar sterk toegenomen en door de grens van 4 ton gebroken.

Het aanbod van De Bunte Vastgoed is HIER te bekijken. Belangstellenden voor de woningen kunnen zich daar al registreren.