Vragen over mogelijke problemen met gemeentepolis

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Komt de zorgverlening voor inwoners van de gemeente Lochem, die zijn verzekerd via de zogeheten ‘gemeentepolis’ in gevaar? Deze en andere vragen heeft de fractie van LochemGroen! uitstaan bij het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding zijn berichten dat Aevitae, de zorgverzekeraar achter de gemeentepolis, die nog niet met alle zorgaanbieders contracten heeft afgesloten en/of met andere verzekeraars nog in onderhandeling is.

LochemGroen! heeft signalen dat dit mogelijk al op korte termijn tot problemen kan leiden voor inwoners van de gemeente. Daarbij gaat het vaak om kwetsbare mensen. De gemeentepolis wordt onder meer aangeboden aan mensen met een bijstandsuitkering. Voordelen voor de verzekerden zijn lagere premies en dat ook het eigen risico is meeverzekerd.

Zorg op peil

De fractie, waarvan fractievoorzitter Calle Janssen zelf werkzaam is in de ambulante zorg, wil weten of B&W zich bewust zijn van de problemen. Met name mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging lopen mogelijk gevaar die zorg te verliezen. Andere vragen zijn of bekend is om hoeveel mensen het gaat en hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat de zorgverlening op peil blijft.

In een toelichting schrijft LochemGroen! dat in een groot deel van de gemeente Lochem een wachtlijst voor wijkverpleging bestaat en dat het daardoor moeilijk is om zorg te krijgen. Dit leidt onder meer tot extra belasting van mantelzorgers. Aevitae zou een vergoeding verstrekken waardoor zorgorganisaties wordt gedwongen onder de kostprijs te werken. Sommige organisaties hebben voor 2023 geen contract meer afgesloten met Aevitae. In andere gevallen lopen de onderhandelingen nog.

Onder druk

LochemGroen! stelt verder dat een en ander ertoe leidt dat wijkverplegingsorganisaties gesprekken moeten voeren met kwetsbare inwoners over de zorg via de gemeentepolis die uit financiële overwegingen onder druk komt te staan.

Uit berichten in de media en vakpers in de zorgbranche blijkt dat veel zorgverzekeraars de onderhandelingsgesprekken met de aanbieders nog niet hebben afgerond. Uit een bericht van het nieuwsplatform voor de zorg Skipr blijkt dat Aevitae nog 15 procent van deze ‘inkoopgesprekken’ te gaan heeft (stand begin februari). Daarmee is het verder dan veel andere verzekeraars. Gemiddeld moet een kwart van de onderhandelingen nog worden afgerond. Afgeronde onderhandelingen zeggen uiteraard niets over de inhoud ervan.

LochemGroen! diende de vragen al op 31 januari in. Het college van B&W beantwoordt deze in de regel binnen 6 weken.