Vragen over gevolgen uitspraak asielopvang voor Lochem

0
Het (bijna) volledig lege bedrijfsterrein aan de Scheggertdijk in Almen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/ALMEN – De fractie van LochemGroen! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over opvanglocaties voor vluchtelingen. Kabinet en COA worden gesommeerd om snel maatregelen te nemen om de opvang te laten voldoen aan internationale normen. LochemGroen! komt onder meer met de suggestie om het voormalige bedrijfsterrein van Doornberg in Almen aan te wijzen als opvanglocatie.

Dit zijn de acht vragen van de fractie:
1. Hoeveel statushouders heeft de gemeente Lochem dit jaar gehuisvest?
2. Hoeveel statushouders dienen er minimaal nog dit jaar te worden gehuisvest?
3. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechter omtrent het kortgeding dat
Vluchtelingenwerk heeft aangespannen omtrent de asielopvang in Nederland?
4. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak dat er geen voorkeursbehandeling gegeven mag worden voor vluchtelingen uit Oekraïne? En dat zodra er plekken vrijkomen deze gegeven moeten worden aan mensen uit andere landen.
5. Hoe staat dit in verhouding tot opvanglocatie De Scheperskamp in Lochem?
6. Bent u alsnog bereid om De Scheperskamp voor kwetsbare asielzoekers en/of statushouders als opvanglocatie te laten fungeren?
7. Heeft u een brief gekregen van staatssecretaris van der Burg om als gemeente bij te dragen aan een oplossing voor deze crisis?
8. Bent u bereid om bijvoorbeeld locatie Doornberg (Scheggertdijk 7 Almen) aan te wijzen als tijdelijke opvangplek voor minderjarige asielaanvragers met begeleiding of tijdelijke locatie voor statushouders?

Statushouders

LochemGroen! constateert dat de gemeente Lochem elk jaar achterloopt met de wettelijke norm voor de huisvesting van statushouders. Dit geldt overigens voor bijna alle gemeenten en heeft alles te maken met het algehele woningtekort in Nederland. De huisvestging van statushouders is bovendien iets anders als de noodopvang voor vluchtelingen waar de rechter een uitspraak over deed. Huisvesting van statushouders brengt wel de doorstroming op gang, waardoor mensen minder lang in AZC’s hoeven doorbrengen, waar van integratie nauwelijks sprake is.

LochemGroen! vraagt zich verder af of het college ‘tegen de regels’ de opvang in hotel De Scheperskamp heeft stopgezet. De opvang van Oekraïners in het hotel werd, volgens een eerdere verklaring van het college, stopgezet omdat dit geen duurzame oplossing is en omdat de kosten hoog zijn. Veel hoger ook dan de maximale vergoeding die het Rijk de gemeente geeft voor de opvang. Het is verder de bedoeling dat het hotel, na een verbouwing, de oude functie weer gaat vervullen.

Almen

Het voormalige terrein van het rubberrecyclingbedrijf aan de Scheggertdijk in Almen wordt door LochemGroen! aangedragen als tijdelijke opvangplek voor minderjarige asielzoekers en/of als tijdelijke locatie voor de huisvesting van statushouders. Het college heeft voor die laatste doelgroep het een locatie aan de Lange Voren in Lochem op het oog. Het terrein in Almen is overigens helemaal leeg. De gebouwen van Doornberg zijn gesloopt.

In beroep

Het Kabinet heeft eind vorige week beroep aangetekend tegen het uitspraak van de rechter, met name omdat de termijnen die worden genoemd ‘te strak’ zouden zijn. De zaak was aangespannen door Vluchtelingenwerk Nederland naar aanleiding van de schrijnende toestanden die zich de afgelopen maanden voordeden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De rechter vindt dat iedere asielzoeker die zich in Nederland aandient een overdekte slaapplaats, water, voedsel en toegang tot deugdelijk sanitair moet krijgen.

De uitspraak was voor staatssecretaris Van den Burg aanleiding om nogmaals een dringend beroep op gemeenten te doen om snel met reguliere opvangplekken te komen. Hij vroeg onder meer om voor 1 januari met 1700 extra plekken te komen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Zoektocht

In Lochem zijn eerder, naar aanleiding van moties in de gemeenteraad, onderzoeken gedaan naar geschikte locatie voor opvang. Die werden toen niet gevonden, mede omdat niets te vinden was dat voldoet aan de schaal die het COA op het oog heeft. Of die schaalgrootte ook nu nog van belang is, is onduidelijk.

Het college moet de vragen binnen 6 weken beantwoorden.