Geslaagde open dag van Marke Lochem

0
De oeverzwaluwwand van De Marke (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Stichting Marke Lochem, een burgerinitiatief voor natuur- en landschapsbeheer – hield zaterdag (8/10) een open dag. Deze werd gehouden in het door de stichting beheerde natuurgebiedje De Marke, op de plek van het voormalige zwembad Stijgoord en omgeving. Er was een inspiratiemarkt en wethouder Marja Eggink kwam langs voor de officiële ingebruikname van een nieuwe oeverzwaluwwand.

De organisatoren toonden zich na afloop tevreden over de eerste open dag. “De belangstelling was goed, maar veel mensen kennen ons en dit gebied nog niet. Dat moet groeien”, zo luidde de conclusie. De ‘natuurstapsteen’ bij de Berkel is al wel bekend en populair bij wandelaars. Langs de oever van de rivier zijn het verderop gelegen Mariabosje en De Cloese bereikbaar.

Eerste plan

Namens het bestuur sprak Hans van Hoorn de bezoekers toe. Hij vertelde hoe, Johan Busger op Vollenbroek van Stichting Natuur in de Graafschap (SNG) al in 1993 naar de gemeente stapte om voor te stellen om de zwembadlocatie terug te geven aan de natuur. De reactie was positief maar er moest nog veel water door de Berkel voordat er iets gebeurde. Bestemmingsplan en rondwegplannen hielden het plan lange tijd tegen.

Pas in 2018 droeg de gemeente het gebied over aan het Waterschap Rijn en IJssel. Dat instituut zocht mensen om de fruitbomen in het gebied te onderhouden. SNG vond dat aan de magere kant en kaartte het in 1993 gelanceerde plan, om het gehele gebied te ontwikkelen, opnieuw aan. Dit landde goed bij het Waterschap dat vanaf dat moment meedacht en er ook geld in wilde steken. Op dat moment ontstond vanuit SNG de huidige Stichting Marke Lochem.

Vrijwilligers

Het Waterschap leverde het terrein op zoals het er nu bij ligt, dus met nevengeul van de Berkel en het oude zwembad als mooie waterplas in het groen. Vrijwilligers hebben sindsdien veel werk verzet. Onder meer nieuwe beplanting werd aangebracht. Dat heeft het nog niet gemakkelijk want de ondergrond zit op sommige plaatsen vol puin en de droge zomers werkten ook al niet mee. Toch is het een prachtig stukje natuur op een steenworp afstand van het centrum van Lochem.

Zaterdag werd een oeverzwaluwwand in officieel gebruik genomen. De hoop is dat die volgend voorjaar in gebruik wordt genomen door de vogels. Deze zwaluwen zijn vaak de eerste soort dat zich meldt en de lente aankondigen. De wand en bovenliggende oever oogt nu nog wat kaal. Het wachten is op een bloemrijk grasmengsel dat nog moet worden ingezaaid. Er komt een tijdelijk afrastering die op termijn weer weg kan, als een meidoornhaag zich heeft ontwikkeld. Dit is nodig om te voorkomen dat mensen bovenlangs de wand lopen. Vanaf de zijkanten is voldoende zicht om de toekomstige bewoners te bekijken, zonder ze te storen.

Meer informatie op: www.markelochem.