Home Tags Asielopvang

Tag: asielopvang

Geringe belangstelling infoavond over asielopvang in hotel

LOCHEM - Gemeten naar de belangstelling voor een openbare informatieavond over de komst van 45 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) naar Lochem, zorgt dit niet...

Vragen over gevolgen uitspraak asielopvang voor Lochem

LOCHEM/ALMEN - De fractie van LochemGroen! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over opvanglocaties voor...