Vragen GroenLinks over bouwproject Kokstraat Eefde

0
De globale begrenzing van het plangebied, met ontsluiting naar de Kokstraat (bron: open street map / bewerking: LochemsNieuws)

EEFDE/LOCHEM – GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het bouwplan op het voormalige bedrijfsterrein van schildersbedrijf Kamphuis aan de Kokstraat in Eefde. Onder omwonenden is daarover grote onrust ontstaan, met name om het volgens hen veel te grote aantal woningen op het relatief kleine perceel.

B&W van Lochem namen begin dit jaar een principebesluit over dit project van projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed. Daarmee gaf het te kennen op zich geen bezwaar te hebben tegen nieuwbouw op de betrokken locatie. GroenLinks vindt het belangrijk dat het plan, nu dit door een projectontwikkelaar wordt opgesteld, extra zorgvuldig wordt getoetst op de eigen criteria van de gemeente.

Afstand tot spoor

De eerste vraag is welke minimale afstand tussen de beoogde woningen en de naastgelegen spoorbaan worden aangehouden. Met als vervolgvraag of die afwijkt van wat wordt gehanteerd bij het plan Detmerskazerne, elders in Eefde. Vervolgens is de vraag hoe de ontsluiting is geregeld en hoeveel extra verkeersbewegingen het college voorziet.

Ook wil GroenLinks weten of de bereikbaarheid door de hulpdiensten al is onderzocht, en zo nee, of dit gaat gebeuren voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. En een andere vraag gaat over plannen voor behoud of versterking van de biodiversiteit en of er natuur-inclusief gebouwd gaat worden. De omwonenden vrezen dat er door het hoge aantal woningen op een klein gebied sprake zal zijn van een ‘versteende’ omgeving.

Communicatie

Tenslotte constateert GroenLinks dat het college de communicatie over het plan overlaat aan de projectontwikkelaar. Dat is in lijn met de Omgevingswet die binnen afzienbare tijd van kracht wordt. Die wet wil dat iedereen met (bouw)plannen eerst gaat praten met omwonenden en andere betrokkenen, nog voordat de officiële procedures starten. GroenLinks wil weten hoe B&W de wijze waarop de projectontwikkelaar dit tot nu toe aanpakt kwalificeert. Pas vorige maand kwam het, na herhaaldelijk aandringen door de gemeente, tot twee bewonersavonden.