College Lochem: ‘Kom met lange-termijn-perspectief corona’

0
Een compleet verlaten Molenstraat (foto: LochemsNieuws.nl)

LOCHEM/GORSSEL – Het college van burgemeester en wethouders dringt aan op een spoedig lange-termijn-perspectief dat een uitweg uit de terugkerende coronamaatregelen biedt. Er wordt uitgekeken naar een stip op de horizon die hoop en perspectief biedt. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve wijst op de inwoners en met name ondernemers in sectoren die het hardst worden getroffen.

Het college heeft een memo naar de gemeenteraad gestuurd naar aanleiding van de nieuwe lockdown die zondagochtend is ingegaan. De burgemeester gaf dinsdag een mondelinge toelichting. Hij zegt: “Het perspectief ontbreekt. De vraag is hoe vaak we de crisiskaart nog kunnen trekken. Den Haag zal keuzes moeten maken.”

Realiteit

Het college heeft begrip voor de zorgen over de Omikron-variant en het mogelijke effect op de zorgsector maar vindt dat het bij de maatregelen ontbreekt aan zekerheid over wanneer een einde komt aan de voortslepende crisis. B&W schrijven in het memo aan de raad: ‘De gemeente doet, net als in eerdere fases van de corona-pandemie, alles wat zij kan om in verbinding te staan met de samenleving en, daar waar het kan, met maatwerk-oplossingen verlichting te bieden. De realiteit is dat de gemeente er nu nauwelijks nog een extra schepje bovenop kan doen.’

Lokale bedrijven

Sebastiaan van ‘t Erve is bang dat er lokale bedrijven omvallen als de huidige situatie voortduurt. “De steunpakketten lopen stroef en er zijn bedrijven die tussen wal en schip vallen. Zoals ondernemers die net zijn begonnen en niet in aanmerking komen voor steun.” De burgemeester doet een beroep op iedereen om elkaar te helpen waar mogelijk. “Die kracht zit in de samenleving en niet in de overheid”, zo zegt hij.

Op dit moment kan de gemeente geen perspectief bieden aan sectoren die keihard geraakt worden, zoals de horeca en de detailhandel. ‘De landelijke politiek is als eerste aan zet om een perspectief te schetsen. De leden van het college zullen zich inspannen om dat signaal op alle mogelijke plekken zo luid mogelijk te laten klinken; bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio en in de zorgregio’, zo is verder te lezen.

Beleidsteam

De nieuwe lockdown raakt ook de eigen organisatie van de gemeente. Sinds het begin van de crisis is een Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) actief, net als een ambtelijke werkgroep die de uitvoering organiseert. Het GBT kwam afgelopen zaterdag, direct na de persconferentie van het Kabinet, bijeen om de gevolgen van de nieuwe maatregelen te bespreken.

Die raken de gemeente op verschillende niveaus. Op het gebied van de handhaving vraagt het veel van de organisatie en dat betekent dat prioriteiten moeten worden gesteld. ‘De komende periode blijven we in gesprek met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over de coronaregels. Alleen als het echt niet anders kan, volgt handhaving. Welke gevolgen dit heeft voor andere aandachtsgebieden van toezicht en handhaving kunnen we nu niet precies zeggen. Maar het is duidelijk dat die er zijn. Onze handhavingscapaciteit kunnen we maar één keer inzetten’, aldus het college.

Boostercampagne

De gemeente moet mogelijk bijspringen om de boostercampagne te ondersteunen. Het gaat dan om ambtenaren die bijspringen op de boosterlocaties, zodra de GGD geen mensen meer via andere weg kan vinden.

En mocht het in de zorg alsnog komen tot het worstcasescenario, heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om mensen te leveren om bij te springen. “Laten we hopen dat het niet zo ver komen, maar als het moet hoop ik dat ambtenaren zich als vrijwilliger melden”, zegt Van ‘t Erve. Als het echt nodig is wordt mogelijk ook een beroep gedaan op inwoners.

Publieksbalies open

Inzet van medewerkers heeft mogelijk gevolgen voor de andere taken en ambities van de gemeente. Verleggen van prioriteiten is dan aan de orde. Intern komen zaken als de jaarrekening in het gedrang. Voor de inwoners blijven essentiële zaken als het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, uitkeringen en jeugdhulp wel overeind. De publieksbalies in Lochem en Gorssel blijven open.