Groene partijen Lochem stellen vragen over ‘bermpjepik’ door boeren

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – GroenLinks en LochemGroen! stellen aanstaande maandag mondelinge vragen aan het college van B&W over het fenomeen dat boeren gemeentelijke bermen en groenstroken van de gemeente ten onrechte tot hun eigen areaal rekenen. Dit kan leiden tot meer Europese subsidie en toestemming om meer mest uit te rijden. De biodiversiteit is in het geding door ongewenst maaien en bemesten.

Via een bericht in dagblad Trouw van 6 september kwam aan het licht dat het ministerie van Landbouw loog tegen de Europese Commissie over fraude met landbouwgrond. In 2017 berichtte dezelfde krant al dat boeren wegbermen en groenstroken van de gemeente Berkelland zonder toestemming bij hun land trokken en daar ten onrechte Europese subsidie en ‘mestruimte’ voor ontvingen. Het bleek in totaal om 90 hectare te gaan.

25 hectare

Inmiddels blijkt dat het fenomeen in veel meer gemeenten speelt dan alleen Berkelland. De GroenLinks-fractie heeft eerder dit jaar contact gehad met het Datalab Gelderland Oost. Op dat moment zocht het Datalab voor de gemeente Lochem uit om hoeveel hectare het in Lochem zou gaan. Voorlopig resultaat: ruim 25 hectare. Het Datalab GO is een samenwerkingsverband van gemeenten.

De vragen die GroenLinks maandag beantwoord wil zien luiden:
1. Hoeveel hectare gemeentelijke bermen zijn door boeren zonder toestemming in gebruik voor Europese subsidie en mestruimte? Klopt het dat het om ruim 25 hectare gaat?
2. Is het onderzoek van Datalab Gelderland Oost klaar en kan het college de resultaten publiceren en delen met de raad?
3. In 2021-2022 was er een pilot over het terugnemen van bermen. Hoe ziet het vervolg van deze pilot eruit?

LochemGroen!

LochemGroen! heeft het over ‘vele honderden kilometers berm’ die in gebruik zijn bij agrariërs en enkele particulieren. De fractie schrijft te wachten op een plan van aanpak vanuit het college van B&W om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Naast de door GroenLinks aangehaalde argumenten noemt LochemGroen! ook nog (extra) vervuiling van grondwater door bemesting. Overigens is maaien en bemesten in strijd met het beginsel van ecologisch bermbeheer dat de gemeente Lochem heeft vastgelegd in het biodiversiteitsplan ‘Lochem Natuurlijk’.

De vragen van LochemGroen! die maandag op tafel komen:
1. Heeft u zicht op of hetgeen in buurgemeente Berkelland zich heeft afgespeeld ook in de gemeente Lochem plaats vindt of heeft plaatsgevonden?
2. Gaat u extra aandacht en energie inzetten op dit thema? Dit niet alleen ten behoeve van biodiversiteit maar ook ten behoeve van de geloofwaardigheid van Nederland in Brussel en daarmee in het belang van het overgrote deel van de agrariërs ±75% agrariërs die wel volgens de regels ondernemen.
3. Particuliere grondeigenaren kunnen niet controleren of agrariërs zonder hun toestemming hun land bij de RVO hebben geclaimd. De gemeente Lochem kan deze gegevens wel inzien en op haar website zetten, zodat onze inwoners ze kunnen controleren. Is het college daartoe bereid, en zo niet, waarom niet?

De vragen worden maandag gesteld tijdens de Politieke Avond van de gemeente Lochem. Aanvang 19.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. Dit is een openbare bijeenkomst.