Viverion investeert veel en ontruimde minder in 2016

0
Het kantoor van Viverion aan de Larenseweg in Lochem (bron: Google Streetview)

LOCHEM/LAREN – Woningcorporatie Viverion heeft in 2016 9,6 miljoen geïnvesteerd in verbetering van woningen. Dik 150 woningen kregen een flinke opknapbeurt en er werden energiebesparende maatregelen getroffen. Samenwerking met maatschappelijke instanties heeft het aantal woningontruimingen drastisch doen dalen.

Toewijzing
Sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties 95% van de woningen ‘passend toewijzen’. Dit betekent dat Viverion aan huurders die recht hebben op huurtoeslag alleen een woning mag verhuren met een voor hun situatie geldende maximale huurprijs . In totaal waren er 419 nieuwe verhuringen in 2016. Bij 96% was sprake van een passende toewijzing.

Ontruimingen
Door in een vroeg stadium via maatwerk in te grijpen bij huurders met een huurachterstand is het aan woningontruimingen vorig jaar verder gedaald. In 2015 werden nog 35 ontruimingsvonnissen door de rechtbank uitgesproken en in 7 situaties ook daadwerkelijk een ontruiming uitgevoerd. Afgelopen jaar was sprake van 9 ontruimingsvonnissen, waarvan er slechts 2 tot een ontruiming leidden. Volgens Viverion leidt de intensieve aanpak met verschillende instanties tot duidelijk minder ontruimingen.

Huurprijs
Viverion heeft naast Lochem, Laren en Barchem ook woningen in Goor en Rijssen. In totaal zijn het er 5234, waarvan 1685 in de gemeente Lochem. Van alle woningen heeft 94% een huurprijs onder de 628 euro. De huurverhoging die werd toegepast was voor de laagste inkomens 0,6%. De huren voor midden- en hogere inkomens gingen respectievelijk 2,6 en 4,6 procent omhoog. Dit jaar blijven de huren gelijk, zo werd eerder al aangekondigd.

Nieuwbouw
In 2016 werden alleen in Goor nieuwe huurwoningen opgeleverd. En er werden bijna geen huurwoningen meer verkocht. Mede door de stijgende vraag, door onder meer statushouders, is verkoop niet verantwoord. Het waren er vorig jaar nog 5.

Daling ingeschrevenen
Door een opschoon-actie in voorjaar van 2016 is het aantal ingeschreven woningzoekenden spectaculair gedaald van 7.685 in 2015 naar 2.724. Viverion volgt nu de slagingskansen van de woningzoekenden en hoopt het bestand zo nog verder op te schonen.

Lees hier het gehele jaarverslag 2016