Keidagen op termijn mogelijk aan geluidseisen gebonden

2
(foto: unsplash,com)

LOCHEM – De Keidagen worden op termijn mogelijk aan geluidseisen gebonden. Dat blijkt uit het antwoord dat wethouder Bert Groot Wesseldijk maandagavond (3 juli) gaf op vragen van GroenLinks. Deze fractie trok ook aan de bel over beschadiging van bomen op de Kleine Markt tijdens het opzetten van de feesttent in zowel 2016 als 2017.

Bomen
Dat van die bomen is ook bij het college van B&W doorgedrongen. De organisatie van de Keidagen is in 2016 al gewezen op gebroken takken van de nog vrij jonge bomen. Dit jaar is het echter opnieuw gebeurd, zoals ook bleek uit door GroenLinks verstrekte foto’s. De wethouder gaf aan dat wordt overwogen om de bomen volgend jaar, voordat de opbouw van de tent begint, worden ingepakt met netten. Die netten maken de boomkruinen smaller. Ook wordt bekeken of de tent nog een paar centimeter kan opschuiven.

Geluid
Het geluid is complexer probleem, zo liet Groot Wesseldijk weten. GroenLinks vertelde dat er vorig jaar tijdens metingen 108 dB(A) is gemeten. Omwonenden ervaren dat als overlast, aldus de fractie. Dit temeer omdat de Keidagen 5 dagen duren. In het rapport naar aanleiding van die meting stond het advies om geluidseisen te stellen aan evenementen.

Citaat uit het rapport:
‘Het is zinvol om de bijdrage vanwege de feesttent bij toekomstige evenementen van
een eis te voorzien. Met waarden van bijvoorbeeld 85 dB(A) en 98dB(C). Dit is goed voor de kwaliteit, de verstaanbaarheid, het publiek in de tent, goed voor de bands en meer acceptabel voor de niet feestgangers in Lochem.’

Algemene richtlijnen
De wethouder gaf aan dat het daarbij gaat om algemene richtlijnen die dan voor iedereen gelden, terwijl geen evenement gelijk is. ,,Je kunt die algemene richtlijnen zelfs vastleggen in de APV maar dan gelden ze dus voor alles en iedereen”, aldus Groot Wesseldijk. Op de wijze waarop hij het zei was op te maken dat het college dat niet wenselijk vindt.

Omgevingswet
Wel zijn er volgens de wethouder kansen om dingen te regelen via de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. Die wet bundelt een groot aantal regelingen en wetten om procedures te vereenvoudigen. Ook geluidhinder krijgt daarin een plaats en daarmee zou meer maatwerk kunnen worden geleverd.

2 REACTIES

  1. Een rockconcert geven met de geluidsterkte van een kamerorkest ? Geluidsterktes worden gemeten in de logaritmisch eenheid decibel (dB). Het terugbrengen van het geluidsniveau van 108 dB(a) naar 85 dB(a) = 23 dB = 1/200. Tijd voor een natuurkundeles voor gemeentebestuurders?

  2. een feest tent maakt door aanwezige mensen meer dan 100 dB
    band of DJ mag tot 95 db( A)
    mensen horen geen band of dj dus praten gewoon door en klagen dat ze geen muiek horen.
    als er feest moet zijn doe het dan buiten lochem. geef een boer een extra inkomen voor het huuren van en stuk land en parkeer ruimte onder ijgen beheer,.wn dan betrek de mensen die in de buurt wonen het is 5 dagen van het jaar ..
    dssr moet toch iets op te vinden zijn

Comments are closed.