PvdA: ‘Kop van Oost zonder betaalbare woningen is onacceptabel’

0
Locatie van de beoogde woonwijk 'Kop van Oost' (ouder beeld uit Google Earth)

LOCHEM – De PvdA vindt het onacceptabel dat in de beoogde woonwijk ‘Kop van Oost’ 2,7 miljoen aan gemeenschapsgeld kost maar dat er geen enkele betaalbare woning voor de smallere beurs wordt gebouwd. De in eerste instantie geplande 20 goedkopere huur- en koopwoningen zijn uit het plan geschrapt.

Acceptabel bedrag
De ‘Kop van Oost’ ligt ingeklemd tussen het gemeentehuis en de passantenhaven en tussen Berkel en Twentekanaal. De PvdA vindt het acceptabel dat het geld kost om een industrieterrein om te vormen tot (duurzame) woonwijk. Bedrijven moeten worden verplaatst, gebouwen gesloopt en mogelijk moet de grond worden schoongemaakt. Dat kost meer dan een woonwijk ontwikkelen in een weiland aan de rand van de bebouwde kom. Inbreiding is wenselijker dan uitbreiding, zo luidt het devies.

Jos Israel (PvdA)

Voor iedereen
De PvdA geeft aan de nieuwe woonwijk in principe toe te juichen en daar zelfs de genoemde 2,7 miljoen euro voor over te hebben, maar niet als het voor dat geld niet voor iedereen is volgt een ‘nee’. De partij vindt dat niet uitsluitend voor de ‘happy few’ mag worden gebouwd. Woningen voor starters en sociale huurwoningen zijn zeer gewild. 

Afspraak
Volgens de sociaal-democraten ligt er een afspraak dat 25 tot 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de categorie ‘betaalbaar’ moeten vallen. Dat lukt momenteel niet in de gemeente. Vorig jaar zijn er slecht 7 goedkope woningen gebouwd en in Harfsen meldden zich onlangs 100 belangstellenden voor 1 nieuwe sociale huurwoning. De partij waarschuwt dat juist starters – meestal jongeren – wegtrekken uit de gemeente. Dit kan leiden tot krimp en extra vergrijzing.

Lees hieronder de integrale tekst van fractielid Jos Israel van de PvdA:

Een nieuwe woonwijk in Lochem met een enorm prijskaartje
De ‘Kop van Oost’ moet de nieuwe woonwijk worden van Lochem. Tussen gemeentehuis en passantenhaven, tussen het Twentekanaal en de Berkel. Een woonwijk met een prijskaartje van 2,7 miljoen euro. De PvdA vindt dat er huizen gebouwd moeten worden voor ieders portemonnee, zeker als er zoveel gemeenschapsgeld bij moet. Maar helaas zullen de eerder afgesproken 20 goedkope woningen in dit plan er niet komen. En dat is onacceptabel voor de PvdA.

Van bedrijventerrein naar woonwijk
De PvdA kan accepteren dat een nieuwe woonwijk op een oud industrieterrein geld kost. Immers bestaande bedrijven moeten verplaatst worden, oude gebouwen gesloopt en indien nodig de grond schoongemaakt. Dat is aanzienlijk duurder dan een nieuwe woonwijk bouwen op een stuk weiland aan de rand van de stad. Maar het is wel wat de tijd van ons vraagt. Eerst binnen grenzen van steden en dorpen bouwen en als het echt niet anders kan dan pas in het buitengebied.

We bouwen dus een woonwijk voor de “happy few” en sponsoren deze woningen ook nog eens met 2,7 miljoen gemeenschapsgeld.

Woonwijk voor de ‘happy few’
Maar als we dan van een industrieterrein een woonwijk gaan maken en we gaan 2,7 miljoen gemeenschapsgeld investeren, dan moet het ook een woonwijk worden voor iedereen. En daar gaat het hier mis vindt de PvdA. In deze nieuwe woonwijk zullen alleen middel dure en dure woningen gebouwd worden. Geen enkele goedkope huur- of koopwoning. We bouwen dus een woonwijk voor de “happy few” en sponsoren deze woningen ook nog eens met 2,7 miljoen gemeenschapsgeld.

Vraag naar goedkope woningen
Is er dan wellicht geen vraag naar goedkope woningen? Natuurlijk wel. Het is erg moeilijk voor starters en mensen met een kleine beurs in de gemeente Lochem een passende woning te vinden. Het gevolg, juist deze groepen verlaten onze gemeente en Lochem blijft achter met een vergrijzende en op termijn krimpende bevolking. Tel uit uw winst!

Deze week nog waren er maar liefst 100 belangstellenden voor één nieuw te bouwen sociale huurwoning in Harfsen. En alle rapporten en beleidsstukken geven het aan, er moeten goedkope woningen gebouwd worden in Lochem. De huidige afspraak is dat het percentage goedkope woningen 25-30 % zou moeten zijn van alle woningen die gebouw worden. Sinds de PvdA niet meer in het college zit is dit percentage niet gehaald. Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente slechts 7 goedkope woningen gebouwd.

De PvdA had graag “ja” gezegd tegen deze woonwijk en had zelfs een fors prijskaartje kunnen accepteren, maar dan, zoals afgesproken, ook goedkope woningen en op de toekomst voorbereid; dus energieneutraal en geen aardgasaansluiting.

Jos Israel – raadslid PvdA Lochem
2 juli 2017