Viverion beperkt huurverhoging tot gemiddeld 1,6 procent

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Woningcorporatie Viverion beperkt de huurverhoging dit jaar tot gemiddeld 1,6 procent. Landelijk beleid staat een verhoging van 2,6% toe. Iets meer dan de helft van de huurders ziet de huur helemaal niet stijgen.

De huurdersorganisaties hebben een positief afgegeven afgegeven voor de door Viverion voorgestelde aanpak. De betaalbaarheid van woningen voor de laagste inkomensgroepen staat daarbij voorop. Alleen wie een hoger inkomen heeft of een huur betaalt die (ver) onder de maximaal toegestane huur voor het type woning ligt, moet dieper in de buidel tasten. Dit kan oplopen tot 5,6%, maar dit geldt voor slechts 1% van de huurders. In absolute cijfers: 84.

Stijging

Wie nu minder dan 50% van de maximale huur betaalt moet vanaf 1 juli 4,1% meer overmaken. Het gaat om 3% van de huurders, oftewel 162 huishoudens. Huurders die een inkomen van minder 42.436 euro hebben en tussen de 50 en 62% van de maximale huur betalen, zien hun huur stijgen met 2,6 procent (2418 huishoudens).

Gelijke huurprijs

Wie nu al 62% of meer van de maximaal toegestane huurprijs betaalt, krijgt niet te maken met een huurverhoging. Dit geldt voor 2742 huishoudens van de in totaal 5406 huurders die Viverion in het werkgebied telt. Naast de gemeente Lochem gaat het Hof van Twente en Rijssen-Holten.

De huurders van de woningcorporatie hebben inmiddels bericht ontvangen.

In schema ziet het er zo uit:

Huishoudinkomen 2018 Percentage maximale huur Maximaal te vragen (volgens  Rijksoverheid) Viverion vraagt Aantal huurders (totaal 5406)
Tot en met € 42.436,- Minder dan 50 % 4,1 % 4,1 % 162 (3%)
Tot en met € 42.436,- 50 t/m 62% 4,1 % 2,6 % 2418 (45%)
Boven € 42.436,- Minder dan 62 % 5,6 % 5,6 % 84 (1%)
  ≥ 62% 4,1 % of 5,6 %     0 % 2.742 (51%)