Video over aanpak droogte door Waterschap Rijn en IJssel

0

LOCHEM/EEFDE – Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een video gepubliceerd over de aanpak van de droogte. Hierin is onder meer te zien hoe illegale onttrekking van grondwater wordt opgespoord.

In de film zijn drone-beelden te zien van het sluiscomplex bij Eefde. Daarin zijn de extra pompen die daar water van de IJssel in het Twentekanaal pompen goed te zien.

Actie Team
Toen de droogte tot forse problemen begonnen te leiden, werd een Waterschap Actie Team (WAT) geformeerd dat zich focuste op de aanpak. Een rechtvaardige verdeling van water was daarbij een speerpunt. Een medewerker vertelt dat er soms lastige discussies ontstonden met agrariërs.

Landelijke aandacht
Verder blijkt uit de film dat het waterschap te maken kreeg met veel vragen van landelijke media omdat de Achterhoek gold als de droogste plek van het land. Dijkgraaf Hein Pieper was te zien in het NOS Journaal en de Volkskrant besteedde een voorpagina-artikel aan de droogte in de regio.