Bredeschool: veilige en gezonde omgeving voor kinderen [video’s]

0

LOCHEM – Met het programma Bredeschool verbindt de Stichting Welzijn Lochem (SWL) onderwijs, kinderopvang en alle organisaties die met kinderen (4-18 jaar) werken. Doel is een omgeving te creëren waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Belangrijke bijdragen leveren een sportcoach, cultuurcoach, jeugdcoach en een JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht), lees-mediacoach en de jongerenwerker.. 

SWL werkt in de gemeente Lochem samen met de Muzehof en de Graafschapbibliotheek. Via de bredeschool-aanpak worden kinderen op verschillende momenten en op verschillende thema’s gemonitord. Doel is problemen vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk op te lossen.

Video’s
Aanleiding voor dit artikel is de publicatie van een aantal informatieve video’s door SWL op YouTube. Coördinator bredeschool Sonja Peterse legt de verbindingen tussen organisaties op het gebied van sport, cultuur en educatie. Het accent ligt kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar. Daarbij zijn alle 16 basisscholen in de gemeente betrokken. Maar er is ook samenwerking met het Staring College en voor de oudere jeugd is er het tiener- en jongerenwerk.

Sportcoach
De sportcoach speelt een rol bij het bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen. ,,Hij verzorgt zelf lessen op school en laat de leerlingen daarbij bijvoorbeeld kennismaken met nieuwe sporten, zoals free running”, zegt Sonja Peterse. Ook zorgt de sportcoach voor deskundigheidsbevordering van leraren. In het Lochemse basisonderwijs is nog maar één vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding actief maar die staat kort voor zijn pensioen. De sportcoach organiseert ook samen met de sportverenigingen kennismakingslessen, waardoor kinderen hun weg naar de sportvereniging gemakkelijker vinden.

lees verder onder de video…

Video sportcoach

Fittest
Leerlingen worden in groep 6 onderworpen aan een fittest. Daarbij is ook de GGD betrokken voor het meten en wegen van de kinderen. Een test met 8 onderdelen moet uitwijzen in welke conditie ze verkeren. Dit leidt tot een persoonlijk advies. Sonja Peterse zegt: ,,De meeste kinderen zijn lid van een sportvereniging maar toch is er vaak sprake van een verminderde lichamelijke conditie.” De sportcoach bespreekt de minpunten en draagt tips aan voor verbetering. Daarnaast doen 4 scholen mee aan de beweegimpuls waar gedurende het schooljaar tijdens de gymles gewerkt wordt aan de fitheid van de kinderen.

Cultuurcoach
De cultuurcoach – in dienst van de Muzehof – laat basisschoolleerlingen kennis maken met alle facetten van kunst en cultuur, door middel van het ‘Kunstmenu’. Dit kan op vele manieren, zoals een kunstenaar in de klas, bezoek van een voorstelling, zelf zingen of muziek maken.

Via de bibliotheek worden lezen en media-educatie gestimuleerd. Daarbij horen ook een door ouders beheerde schoolbibliotheek en het aanleveren van de juiste boeken als de school aan de hand van een thema werkt. Via de leesmonitor wordt de leesvaardigheid van kinderen getest. Ook dit leidt tot een persoonlijk advies. Via de workshop What’s Happy wordt gewerkt aan de ‘media-wijsheid’ van kinderen.

JOGG
De afkorting JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit project richt zich met name op leefstijl. Zo wordt erop gewezen dat het drinken van meer water en minder suikerhoudende frisdranken en positieve uitwerking heeft op gezondheid en gewicht. Daarbij is ook aandacht voor gezonde voeding.

lees verder onder de video…

Video JOGG

De jeugdcoach zorgt voor weerbaarheidstrainingen en verzorgd lessen of workshops over burgerschap en democratie. Zij brengt de wereld buiten de school naar binnen, door de school in contact te brengen met lokale verenigingen.

Kinderopvang
Ook met de 5 organisaties voor kinderopvang in de gemeente Lochem wordt samengewerkt. De JOGG-coach introduceert daar B-fit. Via trainingen, activiteiten in de groep en gezonde voeding wordt ook hier gewerkt aan deskundigheidsbevordering. ,,In de praktijk blijkt dat de organisaties na 2 jaar van begeleiding de adviezen zodanig in hun eigen beleid hebben opgenomen dat ze het verder zelfstandig kunnen”, aldus Sonja Peterse.

Bredeschool
Het begrip bredeschool werd in Lochem al lang geleden geïntroduceerd. Al voor de bouw van de inmiddels al niet meer bestaande basisschool De Toermalijn (nu St. Joseph) aan de Prins Frisolaan werd het woord geïntroduceerd. Toen werd met ‘breed’ vooral bedoeld dat de school ook dienst doet als ontmoetingspunt voor wijkbewoners van alle leeftijden. Inmiddels is het begrip geëvolueerd tot een concept waarbinnen onderwijs en andere organisaties die met kinderen en jongeren werken met elkaar optrekken.