Verzet tegen bouwen op trapveld Lange Voren

0
Kaart met beoogde bouwlocatie aan de Lange Voren (bron: openstreetmap / bewerking: LochemsNieuws)

LOCHEM – De plannen om nieuwe woningen te bouwen op het voormalige sportveld van de RSG/Staringcollege aan de Lange Voren is slecht gevallen bij omwonenden. Deze week werden enkele honderden ingezamelde handtekening overhandigd aan de gemeenteraad. In een persbericht (zie hieronder) refereert de inmiddels opgerichte Actiegroep Behoud Sportveld Lange Voren aan jeugdsentiment, speelruimte en de natuur. Verwezen wordt naar de voorkeurslocatie uit de kernvisie Wonen: Lochem-Oost.

Het college van B&W heeft, met het oog op de steeds toenemende urgentie voor bepaalde doelgroepen, twee locaties toegevoegd aan de kernvisie. Naast de Lange Voren is ook een perceel aan de Hessenweg toegevoegd. Dat ligt nabij de rotonde in de Zutphenweg, achter het pand dat lokaal het meest bekend is als De Luchte.

Insprekers

Dinsdagavond (13/9) is een extra raadsvergadering belegd die geheel is gereserveerd voor insprekers. Tenzij de raad anders beslist, kunnen de kernvisies voor Lochem, Laren en Harfsen in de vergadering van 19 september worden vastgesteld, al dan niet voorzien van wijzigingsvoorstellen of moties. Daarna kan de planologische procedure van start.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van een persbericht van Actiegroep Behoud Sportveld Lange Voren . Alleen de tussenkoppen zijn toegevoegd:

‘Menig Lochemer heeft goede herinneringen aan het Trapveldje bij de Lange Voren, uit zijn schooltijd of anderszins. Vandaar dat de plannen van de gemeente om daar huizen te gaan bouwen slecht vallen. Velen onder ons hebben er geravot, gevoetbald, tot diep in de schemering zitten praten.

Vriendschappen zijn er gesloten (en soms verbroken). Voor veel moeders en grootouders betekent het verdwijnen van het sportveld, dat hun kinderen ernstig beknot worden in hun speelmogelijkheden. Net als hun vaders, overigens, die er ook graag een balletje mogen trappen.

Sport

Teamsporten maken van kinderen teamspelers. En haalt ze weg achter de computer. Maar niet overal is genoeg ruimte voor teamsporten. Zoals een zeer jeugdige betrokkene het samenvatte: moet je eens proberen op de Lochemse berg te voetballen. Er zijn inderdaad niet veel andere plekken waar je met groepen kinderen naar toe kan, zoals vooral ook de plaatselijke scholen weten. Die sportdagen worden er nog steeds gehouden. Soms zie je er mensen met metaaldetectoren, die dan musketkogels uit de Tachtigjarige Oorlog vinden. Het is niet alleen landschappelijk mooi, maar de geschiedenis trekt ook toeristen.

Nee, bouwen op het Trapveldje maakt je niet populair. In en op dat sportveldje ontstonden dus ook weer als vanouds contacten, een heuse actiegroep Behoud Sportveld Lange Voren werd opgezet, en honderden handtekeningen vergaard van bezorgde ouders en droeve grootouders. Vrijwilligers haalden ze op. Sommigen stuurden foto’s. Anderen stortten hun hart uit op de achterkant van de formuliertjes: hoe belangrijk het trapveld wel niet was ook voor de dierenwereld, en de natuur.

Diersoorten

Inderhaast geraadpleegde ecologen bevestigden dat: voor veel diersoorten is het verlies van dat veldje een gevoelige klap. Maar er is geen beest te zien! Bent u vergeten hoe het kriebelde, als je daar op de grond ging zitten: miertjes en kevertjes. En vogeltjes die die weer aten? En de eerste vleermuizen als het donker werd? Daarmee is de hele keten weer verbonden. Hazen, reeën, zelfs dassen komen er. Die heb je zo weg: wat tijdelijk verloren gaat, komt nooit meer terug.

Natuurlijk, er zijn ook mensen die vinden dat bouwen voor beginnende woningzoekenden belangrijker is. En dat is het ook. En dat is het punt niet: er zijn andere locaties mogelijk, zoals de voorkeurslocatie uit de Kernvisie Lochem.  Het probleem is dat de gemeente er niet echt naar gekeken heeft.

Petitie

Gisteravond (dinsdag – red.) toog een delegatie naar het gemeentehuis om de Gemeenteraad een petitie aan te bieden, met meer dan vierhonderd handtekeningen. Die petitie werd aangeboden aan de fractievoorzitters, die aandachtig stonden te luisteren. Misschien dat zij ook weer aan hun kinderen of hun schooltijd dachten… De wethouder stond er op een afstandje bij. Deze plannen isoleren haar duidelijk van de bevolking.’