Lochem vindt toch nog alternatief voor Gazprom

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem is er, in samenwerking met andere gemeenten en instellingen in de regio Stedendriehoek in geslaagd om een andere energieleverancier te vinden van Gazprom. Dat kost dit jaar al 170.000 euro extra. En, zonder ingrijpen van Kabinet of EU, dreigt dit in 2023 nog veel hoger uit te vallen.

Het contract met Gazprom liep nog tot eind 2023, maar minister Jetten (klimaat & energie) droeg gemeenten op om voor 10 oktober te breken met Gazprom. Begin deze week rekte de minister, op aandringen van de Tweede Kamer, op tot 1 januari. De regiogemeenten tekenden inmiddels een nieuw contract met Vattenfall, dat loopt van 1 oktober aanstaande tot 1 januari 2024. De normaal in zulke gevallen verplichte Europese aanbesteding was gezien de gestelde deadline niet mogelijk. Er is gepraat met de (weinige) bedrijven die de gemeenten als klant wilden en vervolgens is het onderhands geregeld.

Grootste verbruik

De gemeente Lochem verbruikt meer elektriciteit dan gas. De grootste elektriciteitsverbruikers zijn het gemeentehuis, de openbare verlichting en de rioolpompputten/gemalen. Dit betreft een aandeel van ongeveer 90% van het totale verbruik. Het gemeentehuis is overigens bijna gasloos.

De kosten van energie bedroegen tot voor kort in Lochem in totaal op jaarbasis ongeveer 720.000 euro. Twee ton werd uitgegeven aan gas en aan elektriciteit was de gemeenten tot nu toe 520.000 euro kwijt. De kosten voor gas nemen door het nieuwe contract in 2022 met 170.000 euro toe.

Substantieel hoger

De kosten van elektriciteit blijven in 2022 nagenoeg gelijk. In antwoord op vragen laat de gemeente Lochem weten: ‘Als de nationale overheid – al dan niet in samenspraak met Brussel – geen maatregelen neemt, zullen de kosten van energie voor 2023 substantieel hoger zijn.’ Het college van B&W is gaat via de Bestuursrapportage 2022 aan de gemeenteraad voorstellen om de volledige stijging van de energielasten op te nemen in de begroting.

Er is veel kritiek op de plicht om te breken met Gazprom. Deskundigen en politici waarschuwen dat andere energiebedrijven, waaronder Vattenfall, kopen gas in op de Europese markt en daar vloeit vooralsnog ook het nodige gas uit Rusland, zodat de Russische mogelijk nog meer dan tot nu toe wordt gespekt. En Gazprom kan gas, dat na verbroken contracten, niet meer tegen eerder afgesproken (lage) prijzen hoeft te worden geleverd, kan elders tegen hogere prijzen worden verkocht.

Sancties

De Nederlandse dochter van het Russische staatsbedrijf, Gazprom Energy, kan de opbrengst van lopende contracten niet meer overmaken naar Rusland. Gazprom Energy maakte al deel uit van de Duitse tak van het bedrijf. De Duitse overheid greep eerder dit jaar in. Toen ontstond Securing Energy for Europe (SEFE), dat geen banden meer met Gazprom heeft. Bestaande contracten zouden daardoor niet meer in strijd zijn met de Europese sanctiemaatregelen tegen Rusland. Die waren voor Jetten reden om vast te houden aan de deadline.

De gemeente Lochem wil niet inhoudelijk reageren op de achterliggende ontwikkelingen. Het zegt te zijn uitgegaan van de in april door het ministerie aan gemeenten gegeven opdracht om het lopende contract te verbreken. ‘Lochem heeft haar verantwoordelijkheid genomen en per 1 oktober een nieuwe energieleverancier gevonden’, aldus een verklaring.