Bosje aan de Oude Enkweg blijft ook nu een bosje

0
De Oude Enkweg is groen, smal en populair bij mens en dier uit de buurt. (Archieffote: LochemsNieuws)

LOCHEM – Alle woningnood en de behoefte aan zogeheten inbreidingslocaties ten spijt, krijgt de eigenaar van het bosje tussen Oude Enkweg en Heggerank nul op het rekest op een aanvraag om er 9 woningen te bouwen. De gemeente wil niet meewerken. Het stukje bosgrond moet behouden blijven om het groene karakter van de omliggende woonwijk te behouden.

Het is niet de eerste poging om er woningbouw te realiseren. Het is al de derde generatie van de familie Bouwhuis die een poging waagt. Steeds met een ander bouwplan. Een aantal jaren geleden ging het bijvoorbeeld om een soort boomhutten en nu om 5 vrijstaande woning en 4 twee-onder-een-kapwoningen.

Nieuwe poging

Ondanks eerdere afwijzingen was een nieuwe poging de moeite waard, zo moet de huidige eigenaresse van de grond hebben gedacht. De gemeenteraad nam in mei vorig jaar immers een motie aan waarin het college werd opgedragen om initiatieven met minimaal 5 woningen (opnieuw) te beoordelen. De motie werd ingegeven door het schreeuwende woningtekort in de gemeente. Het college oordeelde nu opnieuw dat op basis van het huidige beleid geen medewerking kan worden verleend.

Hoewel inbreiding zeer gewenst is, moet ook rekening worden gehouden met het karakter en de leefbaarheid in woonwijken. Alles klakkeloos volbouwen is geen optie, zo luidt de conclusie. Toestemming zou ook kunnen zorgen voor precedentwerking en leiden tot meer aanvragen om lapjes groen in de kernen vol te bouwen.

Groene structuur

In een memo aan de raad schrijft het college: ‘Dit groenperceel maakt onderdeel uit van een aaneengesloten groene structuur in de wijk die van het noorden naar zuiden is gelegen. Voor deze locatie zijn in het verleden meerdere initiatieven omtrent woningbouw ingediend door de initiatiefnemer. Deze verzoeken zijn telkens afgewezen vanwege het feit dat woningbouw op het perceel niet passend werd geacht. Er werd geen noodzaak gezien om het huidige groenperceel vol te bouwen met woningen met als gevolg verdichting van de bestaande woonwijk.’

De Raad van State stelde de gemeente Lochem in 2012 al eens in het gelijk toen een eerder bouwplan werd afgewezen en de eigenaar daar bezwaar tegen maakten. De argumenten van toen, aangevuld met argumenten op basis van recenter beleid, maken dat het plan opnieuw wordt afgewezen. De raad maakte er maandagavond niet heel veel woorden aan vuil. De memo waarin het college dat kwestie uiteenzette werd dan ook als afgedaan beschouwd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here