Verkeersveiligheid schoolroute MSG De Garve aangepakt

2
Het stopgebod op de Nieuwstad wordt nog steeds door velen genegeerd. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Verbetering van de verkeersveiligheid rond de nieuwe school De Garve wordt snel aangepakt. Dat geldt voor zowel de directe omgeving als voor de schoolroute die over de Nieuwstad voert. Er is daar sprake van veel incidenten en klachten.

Concrete stappen
De PvdA-fractie in de Lochemse gemeenteraad trok maandag aan de bel. De motie die de partij had ingediend om het college tot actie te bewegen hoefde niet in stemming te worden gebracht. Wethouder Trix van der Linden heeft al met de schoolleiding gesproken en belooft snel concrete stappen te zetten.

Regelaars
Te denken valt aan de inzet verkeersregelaars of uiteindelijk zelfs een verkeersinstallatie, hoewel de wethouder waarschuwde dat dit een prijzige oplossing is. Verder moet er een communicatie-offensief komen. Dat laatste is vooral ook gericht aan ouders van leerlingen van de school. Die maken er tijdens het halen en brengen met de auto vaak een potje van.

Parkeren
Het parkeerregime bij de school moet strakker worden geregeld, zo blijkt. Het college neemt binnenkort een verkeersbesluit waarin is vastgelegd hoe dat gerealiseerd moet worden.

Oversteek
De PvdA kreeg volgens fractievoorzitter Marian Beuke veel klachten en meldingen van incidenten. Bij de oversteek van de Nieuwstad, van Oosterbleek naar Westerbleek, zijn het vooral de alom aanwezige ‘horken’ in het verkeer die zich niets gelegen laten liggen aan een stopgebod. Dat er kinderen in het geding zijn schijnt ze niet te deren.

Gedrag
Ook de wethouder wijt veel van de problemen aan gedrag en houding van de verkeersdeelnemers. Volgens Marian Beuke schrikt de huidige situatie veel ouders uit Lochem-Oost af. ,,Ze durven niet meer met hun kinderen te fietsen en pakken dus maar de auto. Dat is het tegengestelde gedrag dat we wilden bereiken.”

2 REACTIES

  1. Wordt er in deze donkere dagen dan ook gekeken naar de kinderen én ouders die zonder licht op de fiets naar school fietsen? Dagelijks kom ik ze tegen en verbaas me erover dat de ouders niet het goede voorbeeld geven.

  2. De hele oplossing met de drempel en stopborden is toch ook dramatisch en ondoordacht! Dit had gemeente beter kunnen oplossen. Veiligheid gaat boven alles maar dit wordt er alleen maar slechter op! Feit is dat dit geen locatie is voor een school, daar zit het probleem.

Comments are closed.