Vergunning Enschede voor Doornberg Almen neemt nieuwe horde

0
Een deel van de bandenvoorraad van Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen (archieffoto: LochemsNieuws)
ALMEN/ENSCHEDE – De verhuizing van Doornberg Recycling van Almen naar Enschede is nog geen feit, maar deze week werd wel een belangrijke horde genomen. De gemeente Enschede heeft ontwerpversie van de Omgevingsvergunning ongewijzigd ter inzage gelegd. Bedenkingen van enkele omwonenden en een schoolbestuur in de omgeving hebben niet tot aanpassingen geleid.
Doornberg Recycling, dat de naam inmiddels heeft gewijzigd in Rubber Verwerking Nederland (RVN) mag nu hopen op een definitieve vergunning voor de vestiging aan de Binnenhaven in Enschede, nadat de nieuwe inzagetermijn van zes weken is verlopen. Daarna kan alleen een gang naar de Raad van State en de bestuursrechter nog (flinke) vertraging opleveren.

Gezondheid

De indieners van zienswijzen in Enschede wijzen met name op gezondheidsaspecten van het shredderen (vermalen) van rubberbanden en ander materiaal. Zij vrezen dat dit leidt tot fijne deeltjes die in de omgeving neerdalen. De Omgevingsdienst Twente stelt dat uit de gehouden onderzoeken niet is gebleken dat dit gevaar daadwerkelijk bestaat. RVN vermaalt het rubber tot stukjes van minimaal 3 centimeter. Door tijdens het proces een waternevel in te zetten zou de kans op het wegvliegen van fijne deeltjes nihil zijn. Collega’s van Doornberg elders in het land produceren rubberpoeder, waarbij de kans op fijnstof veel groter is.

De klacht van de scholengemeenschap werd terzijde geschoven omdat de Omgevingsdienst vindt dat de school op zo’n grote afstand (600m) van het toekomstige bedrijf ligt dat er geen gevaar bestaat.

Kritiek

In de Enschedese politiek zijn kritische geluiden te horen. Zo zei raadslid Mart van Langen (CDA) tegen 1Twente dat het tijd wordt om de kaders die gelden voor het vestigen van bedrijven tegen het licht worden gehouden. De gemeenteraad staat momenteel buitenspel omdat de vestiging van RVN niet in strijd is met het bestemmingsplan. Het verlenen van de vergunning is aan het college van B&W. De raad wees eerder, zonder succes, op een onderzoek van hogeschool Van Hall Larenstein waarin wordt gesteld dat de milieutoetsen te summier zijn geweest in relatie tot de zwaarte van het bedrijf.

De terinzagelegging eindigt in de week van 1 december. Daarna zou Doornberg/RVN een definitieve vergunning kunnen krijgen en zou het vertrek uit Almen eindelijk in gang gezet kunnen worden.