PvdA wil uitleg college over situatie rond Doornberg Almen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ALMEN/LOCHEM – De PvdA wil van het Lochemse college van B&W weten hoe het kan dat twee dagen na de mededeling dat Doornberg Recycling half september uit Almen zal zijn verdwenen al het bericht kwam dat de in gang gezette verplaatsing van de voorraad rubber naar Enschede is stilgelegd door de gemeente aldaar. In de verklaring van 3 augustus liet het college van Lochem weten dat er bestuurlijk overleg was met Enschede.

[update 10/8: verklaring gemeente Lochem toegevoegd onder tussenkop ‘voorlopige voorziening’]

B&W lieten vorige week weten dat de verhuizing van Doornberg – dat in Enschede verder wil als Rubber Verwerking Nederland (RVN) – ‘onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden’ half september zal zijn afgerond. De PvdA gaat ervan uit dat de ingreep van Enschede niet zo’n onvoorziene omstandigheid is omdat het college immers aangaf in overleg te zijn met die gemeente.

Voorlopige voorziening

Doornberg/RVN heeft een voorlopige voorziening aangevraagd om toch snel verder te kunnen met het transport van Almen naar Enschede. Dit blijkt uit een verklaring van de gemeente Lochem. Het is onbekend wanneer de aanvraag wordt behandeld. ‘Het kan zijn dat deze gang van zaken invloed heeft op de vertrekdatum van half september. Dat weten we nu nog niet. Daarom lopen we daar nog niet op vooruit. We wachten eerst de uitspraak af’, aldus de verklaring van de gemeente Lochem.

De PvdA stelt verder vragen over het overleg en de inhoud hiervan. En ook of Lochem op de hoogte was van de kans dat Enschede handhavend zou gaan optreden. De sociaaldemocraten verwijzen ook naar een rechtszitting van november vorig jaar waarbij de rechter al wees op het gevaar dat het bedrijf knel zou komen te zitten tussen twee overheden. De rechter gebruikte daarbij stevige termen als ‘zit als overheid niet te kloten’, ‘reis als de sodebliksem af naar …’ en ‘spreek je collega toe’.

De PvdA wil weten hoe het college gehoor geeft aan deze oproepen van de rechter. Overigens betroffen de uitspraken van de rechter destijds vooral de interactie met de gemeente Dantumadiel, waar Doornberg een terrein wilde huren voor uitsluitend opslag. De rechter hield de bestuurders voor dat autobanden niet gelden als chemisch afval en dat opslag dus niet op veel bezwaren zou moeten stuiten. Omwonenden van dergelijke opslaglocaties zijn overigens vaak het meest bang voor brand.

Risico’s beheerden
De PvdA vraagt verder welke risico’s het college op dit moment ziet rond de verhuizing van Doornberg en op welke wijze deze risico’s beheersbaar worden gemaakt. En ten slotte: ‘Hoe kijkt u met terugwerkende kracht naar de investering van 2,77 miljoen euro die u gedaan heeft? En hoe beoordeelt u het gelopen uitvoeringsproces?’

De vragenstellers noemen de investering nu ‘onverantwoord’. Het terugverdienplan – via de verkoop van dure bouwkavels – noemt de PvdA niet passend bij de woningbehoefte. De fractie stemde destijds als enige tegen dit plan met ‘te veel risico’s’ en ‘foute keuzes’ als argumenten.

Zorgvuldigheid
De fractie geeft in een toelichting overigens ook aan graag met zorgvuldigheid over het bedrijf te willen spreken. Letterlijk: ‘Doornberg biedt werk. Erg belangrijk dus voor vele gezinnen. Maar ook de bedrijfsactiviteiten zijn belangrijk, namelijk het hergebruik van afvalstoffen, banden in dit geval. Als we naar een meer duurzame samenleving willen, dan zijn dit soort bedrijven hard nodig. Die moeten we als maatschappij ook huisvesten.’ Om vervolgens nogmaals te concluderen dat de Scheggertdijk in Almen ongeschikt is voor dit soort activiteiten.