Ophef in Enschede; Doornberg Recycling nog langer in Almen?

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com - bewerkt met wepik.com)

ENSCHEDE/ALMEN – In Enschede groeit het verzet tegen de komst van Doorberg Recycling/Rubber Verwerking Nedeland (RVN) naar een terrein aan de Binnenhaven aldaar. Er zijn 6 zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-Omgevingsvergunning. In de gemeenteraad kwam de fractie van Enschede Anders (EA) in botsing met verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt. Wat dit betekent voor het verblijf van Doornberg in Almen is ongewis.

Onder dit bericht staat een Youtube-video waarin de kwestie wordt besproken met onder meer de fractievoorzitter van Enschede Anders, in een uitzending van 1Twente…

EA en het CDA stelden schriftelijke vragen aan het Enschedese college en waren woensdagavond boos dat ze de antwoorden niet voor de vergadering van de Stadsdeelcommissie West hadden ontvangen. Toen de wethouder tijdens de vergadering ook weigerde om in te gaan op de hoofdpunten dreigde fractievoorzitter Margriet Visser van EA zelfs met ‘politieke consequenties’ voor Van Houdt, zo blijkt uit een verslag van 1Twente. Bij de vergadering waren ook mensen aanwezig die een zienswijze hebben ingediend en die met veel vragen zitten.

Vergunning

Het dispuut in Enschede draait er met name om of wel de juiste vergunningprocedure is gevolgd en of niet meer onderzoek had moeten plaatsvinden naar de gevolgen voor de omgeving. Het terrein ligt weliswaar in een industriegebied maar binnen een straal van 500 meter liggen woonwijken met onder meer een grote middelbare school, sportvoorzieningen en speelplaatsen. Een van de ingediende zienswijzen komt van de school.

Veel antwoorden op de schriftelijke vragen verschenen donderdag alsnog. Een aantal zaken worden echter vooruitgeschoven naar een aangekondigde technische sessie met de gemeenteraad.

Shredderen

In de politiek werd verontwaardigd gereageerd op het feit dat een hoofdactiviteit van Doornberg, het shredderen van rubber, slechts in een bijlage wordt genoemd, terwijl eventuele overlast juist daardoor mag worden verwacht. Het Enschedese college laat weten dat de vergunningaanvraag in orde is en dat er geen weigeringsgrond is gevonden.

De vrees voor verspreiding van fijnstof is volgens het college ongegrond. Het gevaar hiervoor werd geopperd in een onderzoeksrapport van studenten van hogeschool Van Hall Larenstein. De activiteiten van Doornberg worden hierin vergeleken met die van een (grotere) branchegenoot in Noord-Brabant. Die vergelijking gaat mank, volgens de gemeente Enschede. In tegenstelling tot de branchegenoot wordt het rubber bij Doornberg niet tot granulaat of rubberpoeder verwerkt. Het nu nog Almense bedrijf shreddert het rubber grof. De kleinste delen zijn niet kleiner dan 3 centimeter, zo luidt de uitleg.

Tot fijnstof zal dit niet leiden, zo stelt de gemeente Enschede. Stof zou alleen kunnen ontstaan door zand dat zich vaak in autobanden ophoopt en dat tijdens het vermalen vrijkomt. Verspreiding hiervan kan worden voorkomen door een waternevel.

Almen

Wat de ophef in Enschede betekent voor het toch al fors verlengde verblijf van Doornberg in Almen is onduidelijk. De zienswijzen liggen ter beantwoording en afweging bij de Omgevingsdienst Twente, brandweer en de betrokken afdeling van de gemeente zelf. Daarna wordt een, al dan niet aangepast, definitief besluit genomen. Het is nog niet te zeggen wanneer deze wordt genomen.

Tegen het uiteindelijke besluit van Enschede kan beroep worden aangetekend bij de
Rechtbank en vervolgens kan hiertegen nog in hoger beroep worden gegaan bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De procedure eindigt wanneer de
Omgevingsvergunning onherroepelijk is. Met name de behandeling door de Raad van State kost vaak veel tijd. De inschatting van het college van B&W van Lochem, dat Almen uiterlijk in oktober of november ‘Doornberg-vrij’ zal zijn, lijkt aan de optimistische kant.

Achtergrond

Enschede verbood Doornberg eerder om al autobanden op te slaan op het terrein aan de Binnenhaven in afwachting van de definitieve vergunning. Ook werd een bouwstop opgelegd. Dat laatste werd door de rechter ongedaan gemaakt. Maar het verhuizen van de voorraad banden van Almen naar Enschede mag dus nog steeds niet.

Doornberg had al op 1 augustus 2020 vertrokken moeten zijn uit Almen. In overleg met de rechter werd dit doorgeschoven naar 1 augustus 2021. Ook die termijn is niet gehaald, ondanks opgelegde dwangsommen. Het bedrijf zit echter in een houdgreep en kan op dit moment niet veel beginnen. Doornberg doet nuttig werk maar heeft de pech dat niemand het in de achtertuin lijkt te willen hebben.

Meer in de onderstaande video van 1Twente.nl: