Consumentenorganisaties stemmen in met wijziging buslijnen

2
Een bus van lijn 56 op de Rondweg West bij Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – ROCOV Gelderland is de koepel van consumentenorganisaties in het openbaar vervoer. Deze organisatie wordt om advies gevraagd bij gewijzigde vervoerplannen. De wijzigingen die Arriva wil doorvoeren rond Lochem kregen een positief advies. Voor ROCOV is een goede aansluiting op treinen doorslaggevend, zo blijkt uit de antwoorden op vragen. De organisatie beoordeelt de door Arriva aangedragen argumenten en feiten als ‘zeer betrouwbaar’.

Hieronder staan de letterlijke vragen (cursief) van de redactie en antwoorden van ROCOV:
– Begrijpt u het ongenoegen dat in Lochem is ontstaan over het wegvallen van een belangrijke rechtstreekse verbinding met Deventer? Alle geboden alternatieven zijn omslachtig en zorgen voor langere reistijden.
Antwoord ROCOV: ‘Ja, dat begrijpen wij. Vooral het overstappen is vervelend alsook de langere route en daarmee de hogere kosten voor het vervoer.

Cijfers

– Vindt u het niet vreemd dat cijfers uit een coronajaar worden gebruikt om aan te tonen dat het reizigersaantal op de lijn is teruggelopen?
Antwoord ROCOV: Ja, maar die cijfers zijn voor ons advies niet doorslaggevend. Een goed lopende lijn die met 17% in gebruik daalt is voor het ROCOV geen argument om het opheffen van die lijn te accepteren en te laten vervangen door een nieuwe lijn 58 die dan ook nog een langere route aflegt. Ons advies is het antwoord van het ROCOV op uw volgende vraag:

Argumenten

– Heeft u de door Arriva aangedragen argumenten en cijfers voor opheffing van lijn 56 gecontroleerd op juistheid?
Antwoord ROCOV: Ons antwoord is gebaseerd op de tekst uit uw mail: ‘Hier maken veel forenzen en studenten gebruik van. Veel Lochemers werken in Apeldoorn en zijn gewend met de bus naar Deventer te reizen en daar de trein naar Apeldoorn te pakken. Arriva lijkt in het Vervoersplan 2022 geheel voorbij te gaan aan deze groep reizigers.’

Antwoord: Juist voor hen is het belangrijk dat zij op tijd in Deventer aankomen om de aansluitingen op de trein daadwerkelijk te hebben. Die aansluitingen kan Arriva steeds minder garanderen, terwijl ze voor goed OV heel essentieel zijn. In de toekomst zullen de tijdige aansluitingen op het station in Deventer nog slechter worden, gelet op de plannen die men heeft om het verkeer steeds veiliger te maken door snelheidsremmende maatregelen. Zie daarvoor de afbeelding die Arriva aan haar adviesaanvraag heeft toegevoegd. (Zie afbeelding – red.)

Kaartje waarop de verkeersmaatregelen tussen Borculo en Deventer zijn aangegeven (bron: Arriva)

Aansluiting essentieel

Antwoord (vervolg): Voor het ROCOV (en de reiziger!) zijn de aansluitingen op de trein essentieel. Wij nemen per definitie aan dat Arriva deze gegevens heeft gekregen van de diverse overheden. Dat hebben wij als ROCOV niet gecontroleerd, maar het contact dat wij hebben met Arriva achten wij zeer betrouwbaar.

Vervolg antwoord ROCOV: Lijn 58 is de nieuwe lijn van Borculo via Lochem en Almen naar Zutphen. Arriva heeft geen aanduidingen gekregen dat hier ook maatregelen worden genomen om het verkeer in snelheid te verminderen en blijft dat in de toekomst in de gaten houden. Lijn 52 in Lochem rijdt van het station Lochem via het centrum naar Laren (2x p/u). De nieuwe lijn 57 rijdt van Laren naar Deventer (1x p/u), waarmee feitelijk de route van lijn 56 nog steeds aanwezig is. Alleen hebben reizigers die via lijn 58 (eventueel met de trein) reizen wél een zeer goede garantie op tijdig aankomen in Deventer en die van de oude lijn 56 niet. (Einde citaten vraag en antwoord.)

Organisatie

ROCOV staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. In het ROCOV Gelderland zijn vertegenwoordigd: AKKU, DKK Gelderland, Fietsersbond, JongAchterhoek, KBO-PCOB, Rover, Student Alliance Wageningen, Uniek Sporten, Wandelnet, Zorgbelang Inclusief.

2 REACTIES

  1. Er staat: “Alleen hebben reizigers die via lijn 58 (eventueel met de trein) reizen wél een zeer goede garantie op tijdig aankomen in Deventer en die van de oude lijn 56 niet.”.

    Ja, maar wel een trein later.

  2. Als lijn 52 in Laren een goede aansluiting heeft op lijn 52 (naar Deventer) kan ik er nog mee leven, hoewel een verbinding Lochem – Laren van 2 x per uur natuurlijk beter zou zijn. Ben ook benieuwd hoe lang de rit Lochem – Zutphen gaat duren, want via Almen is best wel een omweg.

Comments are closed.