‘Verbetering verkeersveiligheid topprioriteit in mobiliteitsplan’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Inwoners van de gemeente Lochem die zich per auto verplaatsen voelen zich best veilig in het verkeer in hun eigen omgeving. Voor andere weggebruikers ligt dat vaak anders. De deelnemers aan een enquête over mobiliteit in de gemeente geven de verkeersveiligheid als geheel slechts een magere 6,2 als rapportcijfer. Te hard rijden in woonwijken en hoog opgeschoten groen in bochten en bij kruisingen worden als meest lastig ervaren.

De in dit artikel gebruikte cijfers zijn afkomstig van een infographic die hieronder is te vinden…

Gevaarlijke locaties

Aan de enquête an LochemSpreekt namen 878 mensen deel. Dat is wat minder dan gebruikelijk maar dat heeft mogelijk te maken met het tijdstip. De vragenlijst werd in de zomer verspreid. Veruit de meeste deelnemers wonen in de kern Lochem. Dat komt tot uitdrukking in lijstjes met bijvoorbeeld locaties waar het meeste oponthoud wordt ervaren. Daar komt de kruising Barchemseweg-Zutphenseweg-Nieuwstad-Albert Hahnweg met stip op nummer 1 (22 procent). Op grote afstand volgen de Nieuwstad (4%) en de Kwinkweerd (2%).

Meer tevreden inwoners over de (auto)bereikbaarheid van hun woonomgeving. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,0. Inwoners van Barchem zijn het meest tevreden en geven gemiddeld een 8,7.  Mensen uit Lochem en Eefde geven gemiddeld het laagste cijfer, maar dit is nog altijd een 7,8.

Parkeren

Ook over parkeergelegenheid in de woonomgeving is de overgrote meerderheid tevreden. 70 procent vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is en 12 procent geeft hierover een neutraal oordeel. Toch nog zo’n 15 procent is het volstrekt oneens met de stelling dat er voldoende parkeerplekken in de omgeving zijn te vinden.

Volgens de respondenten kan de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren door meer fietspaden aan te leggen en meer voorrangssituaties voor fietsers te creëren. Opvallend is dat een plek waar dat laatste al is gerealiseerd ook prijkt op een lijstje met verkeersonveilige plekken. De oversteek van Oosterbleek naar Zuiderbleek, over de Nieuwstad, komt hierop voor.

Openbaar vervoer

Wat fietspaden betreft vindt verder bijna een derde dat het verbreden van verharde fietspaden gewenst is. Verbeteren van het wegdek en betere verlichting langs fietspaden worden eveneens genoemd.

Op de vraag wat kan worden gedaan om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen komt de prijs als belangrijkste naar voren. Die zou omlaag moeten. Ook wordt een makkelijke manier om snel van en naar de bushalte of treinstation te gaan genoemd. Dat is opvallend, want in Lochem rijdt de zogeheten Vlinderbus, die voor dit doel in het leven is geroepen. Na reservering haalt de bus de passagier op elke gewenste plek op en brengt deze bijvoorbeeld naar het station. In de spits wordt volgens een vaste route gereden van en naar het station. In Laren rijdt een Vlinderbus van en naar het station in Zutphen.

Laadpalen

Een derde van de respondenten vindt dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s moeten komen in gemeente. Opvallend genoeg vinden bijna evenveel mensen (27%) dat dit juist niet moet gebeuren. Wat hun motief is om tegen laadpalen te zijn is onduidelijk.

Gevraagd naar waar de prioriteit moet liggen noemt maar liefst 91 procent dat dit de verbetering van de verkeersveiligheid moet zijn. Op enige afstand volgen verbetering van de leefbaarheid en het vergroten van de toegankelijkheid voor minder validen. Verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, snelheidsbeperkende maatregelen en toegankelijkheid voor voetgangers en rolstoel- en scootmobielgebruikers zouden voorrang moeten krijgen.

Mobiliteitsplan

De gemeente Lochem werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Naast de enquête onder inwoners werden meningen opgehaald bij dorpsraden en andere belanghebbenden. Deze worden nu verwerkt en in het najaar volgen verdiepende gesprekken met inwoners. Het mobiliteitsplan wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de aanstaande bijeenkomsten is te vinden via: lochem.nl/mobiliteitsplan.

Hieronder de factsheet in drie delen met alle cijfers (bron: gemeente Lochem/Moventum):