Onderzoek: Niet alle inwoners van Lochem bewegen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Veel inwoners van de gemeente Lochem bewegen regelmatig. Maar zo’n 8 procent doet dit vrijwel nooit. Dit blijkt uit een begin dit jaar gehouden onderzoek in het kader van het burgerpanel LochemSpreekt. De vragenlijst werd door 705 inwoners ingevuld.

Mensen die regelmatig minimaal 30 minuten aaneengesloten bewegen doen dit het liefst in de sportschool. Daarnaast zijn hardlopen en mountainbiken populair. Ruim twee derde (69%) geeft aan meer dan 4 dagen per week te bewegen. Bijna een kwart (23%) doet dit 1 tot 3 dagen per week.

Inwoners die gebruikmaken van de wandel- en fietspaden en het bos zijn hier tevreden over. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de mogelijkheden om te sporten of bewegen beter kunnen.

Ideeën

De gemeente kreeg concrete antwoorden op de vraag wat men zou doen met een bedrag van € 50.000 om mensen aan te moedigen om meer te sporten en bewegen. Voorbeelden van antwoorden die mensen gaven, zijn beweegtoestellen in de openbare ruimte, een app of website met een overzicht van het sport- en beweegaanbod, een sportfestival of lessen van een sportcoach.

De gemeente gebruikt de onderzoeksresultaten om nieuwe plannen te maken en het bestaande aanbod te verbeteren. Wethouder sport Lex de Goede: “Bijna 4 op de 10 mensen (38%) die nu niet sporten of bewegen, willen dit veranderen. Dat is prachtig nieuws! Dat kunnen we stimuleren met bijvoorbeeld goede wandel- en fietspaden. Of door meer sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte mogelijk te maken. Het is plezierig dat het onderzoek bevestigt dat daar behoefte aan is.”

Sportakkoord

Ideeën over bijvoorbeeld de inzet van de Sportcoaches en de Verenigingsondersteuner Sport neemt de gemeente mee in gesprekken met Welzijn Lochem en de Sportraad Lochem. De uitkomsten worden ook meegenomen in het nieuwe Sport- en Beweegakkoord Lochem dat later dit jaar uitkomt.

Hieronder de grafische weergave van de samenvatting van de uitkomsten (bron gemeente Lochem):