Gemeente houdt flitspeiling over opvang vluchtelingen

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem houdt tot en met 21 april een flitspeiling over de opvang van vluchtelingen. Via het burgerpanel LochemSpreekt.nl is een vragenlijst uitgezet. Daarnaast spreekt de gemeente op 16 april met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Hiervoor worden vier inwoners gezocht die hun mening willen geven. Doel is een visie te ontwikkeling waarop beleid voor de opvang van vluchtelingen wordt gebaseerd.

Klik HIER om naar de vragenlijst te gaan…

De vragenlijst is door iedereen in te vullen en bevat vragen over wat inwoners belangrijk vinden, zoals het belang van meedoen aan de samenleving via bijvoorbeeld werk, scholing en het verenigingsleven van nieuwkomers. Ook kan worden aangegeven welke gevolgen met verwacht van de komst van asielzoekers, statushouders en ontheemden. Met die laatste groep worden Oekraïners bedoeld. Zowel negatieve als positieve gevolgen kunnen worden gekozen. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen ideeën omtrent het thema toe te voegen.

Keuzes

Ter inleiding schrijft de gemeente: ‘Internationaal leven we in een onzekere tijd. Er zijn meerdere oorlogen. Zoals de oorlog in Oekraïne. Veel mensen ontvluchten hun land. Ook in Nederland en in onze gemeente speelt veel rond de opvang en huisvesting van vluchtelingen. In de visie beschrijven we onze opgave voor opvang. En welke keuzes we maken om vluchtelingen in onze gemeente op te vangen.’

En verder: ‘De gemeente moet en wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Opvang en huisvesting zijn onder meer niet eenvoudig door een tekort aan woningen, voorzieningen en opvanglocaties. Een visie op opvang van vluchtelingen helpt ons om keuzes te maken.’ De bijdrage van de gemeente is niet vrijblijvend. Er zijn taakstellingen. Zo moet Lochem in de eerste helft van dit jaar nog ruim 50 mensen huisvesten. Via de nieuwe Spreidingswet moet Lochem nog eens 211 mensen opvangen. Dit getal staat niet vast. Het wijzigt als de druk op de asielketen toe- of afneemt.

Een duiding van de genoemde doelgroepen:
– Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Diegene vraagt om bescherming. Een asielzoeker verblijft in een asielzoekerscentrum (azc) totdat besloten is of iemand in Nederland mag blijven en een verblijfsvergunning krijgt omdat hij of zij niet veilig is in het land waar diegene vandaan komt.
– Een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen, wordt statushouder genoemd. Statushouders moeten zo snel mogelijk beginnen aan integratie en inburgering. Huisvesting is daarbij van belang. Door gebrek aan woningen verblijven veel statushouders momenteel in azc’s.
Ontheemden zijn mensen die huis en land in onze Europese regio onvluchtten, omdat het er niet veilig is. Nederland vangt ontheemden uit Oekraïne op, op basis van Europese regels.

Meedoen

Wie geen internet heeft kan meedoen aan de flitspeiling door adresgegevens door te bellen via nummer 0575 84 37 38. Dan wordt de vragenlijst per post toegestuurd. En wie op dinsdagochtend 16 april wil meepraten over het gemeentelijk beleid kan zich melden via www.lochem.nl/denkmee of 0573 289 222. Er worden vier inwoners met verschillende achtergronden gezocht.