Veel respons op petitie tegen zonnepark Bekenschot Barchem

0
Dit is het planontwerp voor Bekenschot, met aan de zuidzijde een groenstrook met waterpoelen (bron: TPSolar)

BARCHEM – Ruim 800 mensen zetten hun handtekening onder een petitie tegen zonnepark Bekenschot in Barchem. Belangenvereniging Hobama schreef de petitie kort na Kerst uit. De vereniging verwacht uiteindelijk meer dan 1.000 handtekeningen op te halen. De
petitie is gericht aan de gemeenteraad van Lochem. De raad buigt zich de komende weken over een voorstel van het college van B&W om toestemming te verlenen.

Het aangepaste voorstel kreeg eerst de zegen van de provincie en het college van B&W wil een vergunning verlenen aan ontwikkelaar TPSolar. Lochem staat grote zonneparken niet meer toe, maar de oorspronkelijke aanvraag stamt al van zo’n vier jaar geleden en valt nog onder oud beleid. Mede om die reden zien B&W geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

Afweging

Een meerderheid van de raadsfracties is eveneens tegen nieuwe grote zonneparken, maar moet nu de afweging maken of de vergunning voor Bekenschot al dan niet gerechtvaardigd is op basis van oud beleid. Daarbij moet onder meer worden afgewogen wat de consequenties zijn van een afwijzing van de vergunningaanvraag. Mogelijk vechten de initiatiefnemers dit aan en/of vergoeding van gemaakte kosten eisen.

In de laatste versie van het plan is 3 hectare gereserveerd voor nieuwe natuur. Ook is het aantal zonnepanelen verkleind. Volgens Hobama weegt dit niet op tegen de aantasting van het landschap. De vereniging spreekt over ‘een industriële installatie’. Het gaat om weideland tussen Barchem en Ruurlo. Hobama voelt zich verder gesteund door de opvatting van de demissionaire ministers Jetten en De Jong die gemeenten en provincies hebben opgedragen om geen grootschalige zonneparken meer op natuur- en landbouwgrond toe te staan.

Actie

Hobama is een actie gestart onder te titel ‘Stop Bekenschot’. De petitie is hiervan de start. Gelijktijdig is er een ledenwerfactie gestart. De 140 leden hebben hierdoor inmiddels gezelschap gekregen van 25 nieuwkomers. Ook is er inmiddels meer dan 2.000 euro
binnen gekomen om de actie te ondersteunen. Dat geld wordt gebruikt voor het inschakelen van juridische bijstand.