Burgemeester: ‘Laten we doen wat nodig is’

0
Burgemeester Sebatiaan van 't Erve en Dion de Brouwer (in wit shirt) brengen mensen in beweging met ballonnen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak stond burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve maandagavond stil bij de vraag wat de kiezer tijdens de afgelopen twee verkiezingen nu precies heeft gezegd. Lokaal moet volgens hem gedaan worden wat nodig is en dat moet een samenspel zijn tussen gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties. Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er ook aandacht voor sport en beweging.

Van ‘t Erve werd tijdens de drukbezochte receptie zelf in de bloemen gezet omdat hij op de dag af 10 jaar burgemeester van de gemeente Lochem is. In zijn rede haalde hij lessen van zijn in december overleden moeder aan. “Zij vroeg altijd: ‘Heb je gedaan wat nodig is?’ Dit keer is het antwoord: ‘Nee, ik heb niet gedaan wat nodig is. Wij hebben het samen gedaan.’ Het is een kwestie van politiek naoberschap.”

Problemen

Over de verkiezingen voor provinciale staten en de Tweede Kamer zei de burgemeester: “Wat heeft de kiezer nu eigenlijk gezegd? En wat gaat de kiezer zeggen tijdens de komende Europese verkiezingen? En wie moet dan chocola maken van de uitslag? De kiezer wil duidelijk oplossingen voor de problemen die spelen, maar dat is geen kwestie van aan een touwtje trekken en de problemen zijn weg. Zo werkt het niet. Het is meer een kwestie van kleine stapjes zetten, ook lokaal. Samenwerken is daarbij essentieel. Dat betekent overigens niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn.”

Vervolgens ging het over sport en bewegen en de vraag wat gedaan kan worden om dit te stimuleren. Die vraag wordt letterlijk voorgelegd aan de inwoners van de gemeente. Via het burgerpanel LochemSpreekt is een enquête gestart over sport en bewegen. Deze kan tot eind deze maand worden ingevuld.

Ballonnen

De naar schatting 150 aanwezigen in de hal van het gemeentehuis werden meteen in beweging gezet door Van ‘t Erve en Lochemer Dion de Brouwer. Die laatste bereikte in 2022 namens Nederland de kwartfinale van het WK Balloon in Barcelona. Het gaat bij deze sport om het hooghouden van een ballon, met een directe tegenstander in een soort van glazen huis met allerlei obstakels. Tientallen ballonnen gingen maandagavond goed rond door het publiek, maar aan de slotopdracht om ze te laten knallen werd zo mogelijk nog enthousiaster gehoor gegeven.

Twee sportcoaches van Welzijn Lochem spraken vervolgens met de burgemeester over wat nodig is om bewegen voor alle leeftijdscategoriën te stimuleren. De wensen van inwoners inzichtelijk maken is één van de mogelijkheden om gerichter te werk te kunnen gaan en eventuele obstakels weg te nemen. Via de genoemde enquête komt dat inzicht er mogelijk. De gemeente heeft 50.000 euro beschikbaar om sport en bewegen te bevorderen.