Insprekers lopen weg bij behandeling Omgevingsvisie

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com(

LOCHEM – De Omgevingsvisie. Niet iedereen ligt er wakker van, maar het vormt de basis voor veel ruimtelijke plannen die de gemeente te wachten staan. Er moeten immers veel woningen worden gebouwd in de komende jaren. Een aantal inwoners van de gemeente heeft zich de laatste tijd vastgebeten in het onderwerp. Maandagavond kwam een aantal van hen de raadsleden toespreken. Een paar van hen verlieten uiteindelijk demonstratief de raadszaal omdat ze zich stoorden aan de houding van wethouder Marja Eggink.

Omdat de teneur van de verhalen van de insprekers was dat ze zich niet gehoord – of zelfs genegeerd – voelen, stelde Jos Israël van de PvdA de vraag hoe de wethouder hier zelf tegenaan kijkt. Omdat daar geen duidelijk antwoord op kwam probeerde Israel het nog twee keer. Toen dat nog geen bevredigend antwoord opleverde kon een aantal insprekers zich niet inhouden en begonnen ‘nee, nee’ te roepen. Dat leidde tot ingrijpen van voorzitter Henk van ‘t Klooster. Na excuses vanaf de publieke tribune besloten twee insprekers en twee andere toehoorders de zaal demonstratief te verlaten.

Participatie

De Omgevingsvisie werd door insprekers onder meer ‘inhoudelijk leeg’ genoemd. Zij hebben grote problemen met de wijze van participatie. En met het feit dat de kernvisies wonen bijna integraal deel zijn gaan uitmaken van de Omgevingsvisie. Bij de totstandkoming van die kernvisies was ook al veel kritiek over de participatie. Er kwamen destijds honderden reacties en de kritiek is dat daar weinig mee is gedaan. De kernvisies zijn overigens wel vastgesteld door de gemeenteraad, dus rechtsgeldig.

Op een vraag van Bernard Aiking (GroenLinks) of de kernvisies via een achterdeur de Omgevingsvisie zijn ingesluisd, reageerde de wethouder verbolgen. Ze wees erop dat de raad de visies inderdaad zelf heeft vastgesteld en dat ze dus formeel deel uitmaken van het beleid.

Opnieuw

De algemene teneur bij de insprekers was dat men de gemeenteraad oproept om het college te stoppen en dwingt om opnieuw te beginnen met de Omgevingsvisie. Ook worden problemen voorzien met de omgevingsplannen die elkaar de komende jaren vermoedelijk in hoog tempo opvolgen, in de vorm van woningbouwprojecten. “Als de participatie nu niet goed geregeld is, krijgt de gemeente dit in de vorm van vele boemerangs terug als het op omgevingsplannen aankomt”, zo zei een van de insprekers. Een andere merkte op dat het college inwoners kennelijk lastig vindt en zoveel mogelijk buitenspel wil zetten.

De raad zelf wil graag worden meegenomen als nieuwbouwprojecten vorm krijgen. De wethouder beloofde per bouwproject een startnotitie. Of de raad op de rem trapt – zoals de insprekers graag willen – valt nog te bezien. Er werden maandag wel veel vragen afgevuurd op de wethouder en dat wordt volgende week dinsdag nog voortgezet. Dan gaan de raadsleden in debat met elkaar en met de wethouder. Het lijkt erop dat een besluit pas valt na het zomerreces, in een raadsvergadering op 9 september.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here