Veel kritiek op plan voor verharding Ossenbeltsdijk

0
De Ossenbeltsdijk zoals de meesten deze zullen kennen, vanaf de Zutphenseweg.

LOCHEM/KLEIN DOCHTEREN – De voorgenomen verharding en gedeeltelijke afsluiting van de Ossenbeltsdijk in Klein Dochteren is omstreden. Dat kwam maandagavond tot uitdrukking tijdens de behandeling van een memo van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Uit eerder ingediende bezwaren en de inspraakreacties tijdens de vergadering bleek dat er weinig voorstanders zijn. Het lijkt erop dat Sham Stables, de fokkerij van edele paarden die actief is in de voormalige stallen van Eurocommerce, de enige voorstander is. De eigenaar kaartte de verharding aan bij de gemeente. Het college kan zo’n besluit zonder tussenkomst van de raad nemen maar besloot het voornemen en de afhandeling van de bezwaren wel te delen via een memo. Die bezwaren werden ongegrond ofwel niet-ontvankelijk verklaard.

Medewerkers

In het memo schrijft het college onder meer dat verharding tot verlaging van de onderhoudskosten leidt en dat de weg regelmatig wordt gebruikt door zware voertuigen, waardoor schade zou ontstaan. Tijdens de vergadering leek het erop dat vooral de medewerkers van de stallen over de toestand van de weg klagen. Die rijden met personenauto’s. Dat doen andere aanwonenden ook al sinds jaar en dag.

De afsluiting van de weg, op een punt na de Sham Stables, is bedoeld om doorgaand verkeer de pas af te snijden. De Ossenbeltsdijk verbindt de Zutphenseweg met de Vordensebinnenweg. Naast gewone woningen ligt ook recreatiepark Witte Berken aan deze weg. Het eerste gedeelte vanaf de Zutphenseweg is overigens al verhard.

Motie

Het lijkt erop dat alle aanwonenden tegen de verharding van de weg zijn en dat sommige betrokkenen niet zijn gehoord of zelfs niet bereikt. De gemeenteraad reageerde maandag dan ook kritisch. GroenLinks kondigde een motie aan om de plannen te dwarsbomen. Een woordvoerder van de fractie zei na afloop steun van andere fracties te hebben geproefd. Of dit tot een meerderheid leidt is echter onzeker.

Precedent

De gemeente voert een beleid waarbij zandwegen zoveel mogelijk in tact worden gelaten. Het college van B&W vindt dat de Ossenbeltsdijk een uitzondering op de regel is en bestempelt het tot ‘maatwerk’. GroenLinks vreest een precedentwerking als wordt toegegeven aan de wens van een enkeling.

Toelichting: De behandeling van dit onderwerp viel samen met dat van een ander item tijdens de politieke avond in het gemeentehuis. LochemsNieuws kon niet bij beide aanwezig zijn. Om niet de suggestie te wekken dat we verslag doen van een bijeenkomst waarbij we niet fysiek aanwezig waren, willen we aangeven dat bovenstaande bericht is gebaseerd op het memo aan de gemeenteraad én op gesprekken met aanwezigen, direct na afloop van de vergadering.