Ossenbeltsdijk blijft toch zandweg

0
De Ossenbeltsdijk zoals de meesten deze zullen kennen, vanaf de Zutphenseweg.

LOCHEM – De Ossenbeltsdijk lijkt toch een (half-verharde) zandweg te blijven. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde maandag een motie van GroenLinks, D66, Meedenken met Lochem, LochemGroen! en PvdA. Hierin wordt het college opgedragen om een eerder besluit tot verharding te herzien en alles bij het oude te laten.

De kwestie speelt al een paar jaar. In 2019 besloot het college van B&W om gehoor te geven aan een verzoek van de eigenaar van Sham Stables dat aan de weg is gevestigd. Het gros van de overige aanwonenden sprak zich uit tegen dit voornemen. Inmiddels ligt de zaak op het bordje van de Raad van State.

Status

Een eerdere motie van dezelfde indieners kreeg geen meerderheid, onder meer omdat de status van de zandweg niet helemaal duidelijk was. De Ossenbeltsdijk is een toegangsweg tot natuurgebied het Grote Veld. De verbindingsweg tussen de Zutphenseweg en de Vordensebinnenweg is tegenwoordig alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het beleid van de gemeente Lochem is erop gericht om zandwegen zoveel mogelijk in stand te houden.

Wethouder Eric-Jan de Haan ontraadde de motie. Hij zei het zuiverder te vinden om de uitspraak van de Raad van State af te wachten. Hij vindt het een verkeerd signaal om op basis van ongewijzigde feiten en ander besluit te nemen dan destijds. De meerderheid van de raad vindt dat gebrek aan draagvlak en meer duidelijkheid over de status van de weg de doorslag geeft.

Raad van State

De motie werd met 13 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. GB en VVD stemden tegen. De motie roept het college op om het gewijzigde besluit kenbaar te maken bij de Raad van State. Het is aan de omwonenden die de zaak bij de Kroon aanhangig maakten of ze de procedure stopzetten.