Veel belangstelling voor verduurzamen in Laren en Exel

0
Foto ter illustratie (bron: freepk.com)

LAREN/EXEL – Zo’n honderd mensen uit Laren en Exel namen onlangs deel aan een energiecafé in Laren. In Kulturhus ‘t Kruispunt in Laren werd aan zes tafels gediscussieerd. Dit leidt tot een vervolg. Er zijn een aantal thema’s benoemd en rond deze thema’s worden bijeenkomsten georganiseerd waar deskundigen dieper op de materie ingaan en praktische tips geven. In eerste instantie gaat het om: isoleren, warmtepompen en zonnepanelen.

Ook het idee om samenwerkingsverbanden op te zetten van deelnemers met dezelfde behoeften wordt verder uitgewerkt. Doel is om van elkaar te leren en wellicht ook samen leveranciers te benaderen.

Dorpskernen

Dorpskernen bepalen steeds vaker hun eigen energiestrategie en worden op lokaal niveau energieneutraal. Iedereen heeft belang bij een goede verduurzaming van de eigen leefomgeving. Vanuit die gedachte werd de bijeenkomst in Laren gehouden. De avond werd geopend door de wethouder voor duurzaamheid Lex de Goede en voorzitter André Lobbert van Aardgasvrij Laren. Directeur Bob Duindam van LochemEnergie gaf een presentatie over wat deze organisatie allemaal doet.

De diversiteit van de besproken onderwerpen was groot: van weinig energiemaatregelen tot aan een oude boerderij die totaal van het gas af is. Ook kwamen er adviezen als: geef een overzicht van subsidie- en financieringsmogelijkheden en een lijst met leveranciers met goede kennis van warmtepompen.

Leerzaam

Dat mensen die zich aanmelden voor dergelijke bijeenkomsten zich al betrokken voelen bij het thema is geen verrassing. Zo bleek dat veel deelnemers als zonnepanelen bezitten en dat een deel ook aan de slag is gegaan met isolatie. Veel vragen gingen over het isoleren van de spouw en het vervangen van glas. Leerzaam was de bijeenkomst ook. Voor veel deelnemers waren zaken als (vacuüm-)heatpipes en een warmtepomp-boiler voor warm water nieuw.

Wie belangstelling heeft voor advies van een deskundige over een van de genoemde thema’s kan zich aanmelden bij Wakker Laorne, via duurzaamheid@wakkerlaorne.nl.  Zij worden in contact gebracht met een organisatie die verder zou kunnen helpen. Alle bezoekers van het energiecafé ontvangen een e-mail met terugkoppeling. Het energiecafé is een initiatief van de werkgroep Duurzaamheid Wakker Laorne, Belangenvereniging Exel en omstreken (BEO) en de Stichting Larensebroek eo.