College heeft ‘een mening’ over rol LochemEnergie bij windproject Exel

0
Foto ter illustratie (foto: Vasilios Muselimis on Unsplash.com)

LOCHEM/EXEL – De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad stelde maandagavond mondelinge vragen over de rol van LochemEnergie bij de plannen van Pure Energie voor drie windturbines aan de Papenslagweg, ten noorden van Exel. Wethouder Lex de Goede gaf in de beantwoording aan de het college van B&W ‘daar ook wel een mening over heeft’ en graag een nader gesprek wil over die rol.

LochemEnergie is mede-initiatiefnemer van het beoogde windpark met drie grote turbines. De coöperatie wordt ook voor 50 procent eigenaar als het allemaal van de grond komt. Daarmee lijkt LochemEnergie niet alleen aan de eigen doelstellingen te voldoen, maar ook aan de voorwaarden voor lokaal eigendom van energieprojecten. Die zijn vastgelegd in de Regionale Energie Transitie (RES) die ook door de Lochemse gemeenteraad is onderschreven.

Afspraken

De VVD vroeg de wethouder of er afspraken zijn gemaakt omtrent de rol die de coöperatie hiermee vervult en hoe dit bij de inwoners kan overkomen. Wethouder Lex de Goede antwoordde hierop met een simpel ‘nee’. Er is wel een relatie tussen gemeente en LochemEnergie als het gaat om zaken als energiearmoede. Met gemeentelijk geld kunnen mensen worden geholpen door energiecoaches.

Een andere vraag was of LochemEnergie op de hoogte is van het feit dat zowel college als gemeenteraad, voor wat betreft windenergie, pas op de plaats willen maken tot er landelijke normen zijn geformuleerd. Volgens De Goede kan over dat standpunt geen misverstand bestaan bij LochemEnergie. Het is overigens de verwachting dat die landelijke normen er eerder zijn dan dat het Exelse plan rijp is voor een vergunningaanvraag.

Gesprek

Op de vraag of het college in gesprek is over de rol van LochemEnergie, of van plan is hierover in gesprek te gaan, zei De Goede in eerste instantie dat hij dagelijks in gesprek is met directie en bestuur van de coöperatie en dat het college de initiatieven van LochemEnergie waardeert. Hij zei vervolgens behoefte te hebben aan een vervolggesprek over de ontstane commotie, met de toevoeging dat het college daar wel een mening over heeft.

Tijdens het vragenhalfuur in de raadszaal lieten tegenstanders uit de omgeving Exel nogmaals hun afkeer blijken door vanaf de publieke tribune actieborden te tonen.

Winsten

LochemEnergie is, samen met energiecoöperaties uit omliggende gemeenten, ook stevig betrokken bij IJsselwind, dat windturbines bij Zutphen – vlakbij Eefde – wil realiseren. Een uitgangspunt is dat winsten op lokaal opgewekte energie moeten terugvloeien naar de lokale gemeenschap.