Uitslag draagvlakonderzoek windmolens bij Eefde voorspelbaar?

0
Windmolen (foto: pixabay.com)

(achtergrond – door Henri Bruntink)
EEFDE/LOCHEM – De Lochemse politiek wil dat er een draagvlakonderzoek komt naar de komst van windmolens bij Eefde. Ook in Zutphen lijkt de plaatselijke politiek af te stevenen op zo’n exercitie.

Met de name de lokale partijen zijn faliekant tegen windmolens. Deze fractie bepleiten voor andere vormen van duurzame energie, zoals zon en water(kracht).

Hoe een draagvlakonderzoek eruit moet gaan zien is onduidelijk. Het is met name de vraag wie je bij zo’n onderzoek betrekt. Bij mensen in de directe omgeving is ongetwijfeld sprake van een groot not-in-my-backyard-effect (nimby). Een (te) beperkt onderzoek heeft een voorspelbare uitkomst: weinig tot geen draagvlak. Vraag je het mensen in een grotere straal rond het plangebied, dan zal het draagvlak wellicht toenemen maar dan is het weer de vraag of die mensen belanghebbenden zijn. Al heeft iedereen belang bij een snellere toename van duurzame energie in Nederland.

Lochem en Zutphen zijn exemplarisch voor de situatie in Nederland: iedereen wil duurzame energie maar (bijna) niemand wil zoiets in de achtertuin. Het algemeen belang delft vaak het onderspit bij procedures voor de komst van windmolens en zelfs tegen zogeheten zonneparken.

Dat is de reden dat ons land binnen Europa slecht scoort als het gaat om het aandeel duurzame energie. Dichtbevolkt en dus altijd wel in iemands achtertuin. En procedures duren verschrikkelijk lang. De politiek draagt daar aan bij door bij elke netelige kwestie te vragen om een (extern) onderzoek. Naast tijd kost dat ook telkens flinke sommen geld.

Uit eerdere onderzoeken naar draagvlak bleek inderdaad dat direct-omwonenden feller tegen waren dat mensen die verder weg woonden van het betrokken gebied. Verder zijn eigenaren van koopwoningen altijd feller tegen dan huurders. Het goed informeren en het bieden van inspraak aan direct-omwonenden levert zelden een positievere houding ten opzichte van de plannen op.

Een draagvlakonderzoek met een voorspelbare uitslag dus?
Het is afwachten hoe Lochem (en Zutphen?) het gaat/gaan aanpakken.

Een alternatief voor een wellicht zinloos onderzoek is: neem een besluit waarbij je het algemeen belang in het oog houdt. Als dat een besluit vóór windmolens is, dan staan tegenstanders vele wegen van beroep open, waaronder de Raad van State en eventueel de ‘gewone’ rechter. Dat kan leiden tot planschadevergoeding voor betrokkenen. Als je van te voren inschat dat er teveel planschade ontstaat, is het logisch dat je er als politiek/bestuur niet aan begint.