Sleutelrol GroenLinks bij financiering Schouwburg Lochem

0
Schouwburg Lochem

LOCHEM – De Schouwburg Lochem moet nog tot 4 juli wachten op een besluit van de gemeenteraad over de subsidie voor de komende jaren. Het zit vast op 20 mille. De fracties van GB en CDA maken daar een punt van. Een sleutelrol is weggelegd voor GroenLinks.

Maandagavond (20/6) werd duidelijk dat de hele gemeenteraad de schouwburg een kans wil geven het nieuwe, ambitieuze bedrijfsplan uit te voeren. Dat plan wordt door alle fracties bejubeld, maar net als het college van B en W willen GB en CDA daar niet de volledige financiële consequenties aan verbinden.

Probleem
PvdA en VVD vinden dat vreemd, omdat de schouwburg aangeeft meteen al een probleem met de uitvoering van het plan te hebben als daar niet de benodigde en onderbouwde 312.000 euro wordt geleverd. GB en CDA willen vasthouden aan de 292.000 euro die de schouwburg nu ook al ontvangt. Dat is overeenkomstig het collegevoorstel.

‘Schouwburg moet horeca in eigen hand nemen’

Prestatiesubsidie
D66 steunde een amendement van VVD en PvdA en is derhalve eveneens voor verstrekking van een exploitatiesubsidie van 312.000 euro. Het amendement bepleit verder jaarlijkse verslaglegging over de voortgang, een evaluatie van het bedrijfsplan in 2019 én overgang naar een prestatiesubsidie. Een motie van het CDA wil dat laatste ook. Ook vindt een meerderheid dat de schouwburg meer inkomsten moet genereren, door bijvoorbeeld onroerend goed te verkopen of door de horeca in eigen hand te nemen.

Bevriezing
GB en CDA willen een bevriezing van subsidie, waarbij GB liefst wil vasthouden aan oude afspraken dat de subsidie geleidelijk wordt afgebouwd naar 150.00 euro. Een argument voor bevriezing is dat accommodaties en voorzieningen in andere kernen ‘moeten meedenken over bezuinigingen’.

Sleutelrol GroenLinks
Met GB en CDA (9 zetels) voor 293.000 euro en PvdA, VVD en D66 (11) voor 312.000 euro subsidie, is een sleutelrol weggelegd voor GroenLinks (3). Fractievoorzitter Tonnie Tekelenburg was maandagavond kritisch. Hij noemde de toekomst van de schouwburg ongewis. Zijn fractie is bang dat (verhoging van) de subsidie voor de schouwburg ten koste gaat van dorpshuizen in andere kernen. De vrees bestaat ook dat als de schouwburg besluit om er ooit mee te stoppen dat er dan een rijke stichting overblijft. Tekelenburg vroeg het college daarom om te onderzoeken of het subsidie bedrag niet kan worden vervangen door en renteloze lening, die terug te vorderen is.

De besluitvorming is uitgesteld tot 4 juli. De schouwburg weet dan op de valreep van het zomerreces waar het aan toe is.

Volg de hele discussie over de schouwburg in de raadsvergadering van maandag 20 juni via de video hieronder. De discussie begint op 19:45 min.