9 februari: Eerste info-avond over windmolens Papenslagweg [video]

0
Deze afbeelding toont de afmetingen van de beoogde windturbines (bron: Pure Enerigie - www.windparkpapenslagweg.nl - feb. 2023)

LAREN/EXEL – De begin deze maand aangekondigde eerste informatiebijeenkomst over de plannen van Pure Energie, Walow BV en LochemEnergie voor 3 grote windturbines ten oosten van Exel, wordt op 9 februari. Dan wordt een inloopsessie gehouden in Kulturhus ‘t Kruispunt in Laren. Daar kunnen bezoekers plannen zien en in gesprek met de initiatiefnemers. Van een plenaire inleiding of discussie is nog geen sprake.

Onder dit bericht staat een video waarin de initiatiefnemers meer informatie geven over het plan…

De naam Walow BV duikt voor het eerst op in de berichtgeving rond de plannen en wordt opgevoerd als een plaatselijke partij. Het blijkt een in april 2021 opgerichte besloten vennootschap van de melkveehouderijen van de families Langeler en Wansink. Het gaat om de grondeigenaren waar Pure Energie zaken mee doet. De oprichting van zo’n vennootschap is, ook gezien de financiële belangen, niet ongebruikelijk.

Pril stadium

De initiatiefnemers benadrukken opnieuw dat de plannen nog in een pril stadium verkeren. Van formele procedures op weg naar een vergunning zijn er nog niet, zo wordt verzekerd. Getracht wordt om eerst zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het plan.  Dat gaat voor een aantal omwonenden niet lukken. Zij plaatsten deze week een grote advertentie in de Berkelbode, ten teken dat de messen worden geslepen.

In de uitnodiging voor de bijeenkomst vestigen de initiatiefnemers nog eens de aandacht op wat er volgens hen is te winnen: ‘een grote bijdrage leveren aan een energieneutraal
Lochem’. Als het plan slaagt gaat het om turbines die tot de hoogste in de markt behoren. Hoogte circa 180 meten en een rotordiameter van ongeveer 200 meter. Daarmee is de tiphoogte zo’n circa 280 meter.

Opbrengst

Gewezen wordt op onderzoek dat nog moet uitwijzen wat de exacte hoogte wordt, maar vooralsnog wordt uitgegaan van de genoemde afmetingen. Letterlijk staat in het persbericht: ‘Grotere windmolens wekken meer duurzame elektriciteit op. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van de drie beoogde windmolens samen is circa 90 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is circa 48 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Lochem.’ Dat zou dus een forse bijdrage betekenen aan de doelstelling om de gemeente in 2050 energieneutraal te laten zijn.

Tijdens de inloopavond in Laren zijn in de zaal panelen met informatie en visualisaties. Omwonenden kunnen desgewenst een visualisatie aanvragen, zodat duidelijk wordt wat ze vanaf hun locatie zien als de molens er eenmaal staan. Op de nieuwe website windparkpapenslagweg.nl staat een video waarop omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie plan en procedure toelicht. Er wordt onder meer een omgevingsraad aangekondigd waarvan de leden meepraten over het plan. Ook komt er een omgevingsfonds dat naar schatting met zo’n 45.000 euro per jaar uit de opbrengst van de turbines wordt gevoed. De omgevingsraad kan mede-bepalen wat er met het geld gaat gebeuren.

Aandelen

Via mede-eigenaar LochemEnergie vloeit nog meer geld terug naar de gemeente. De energiecoöperatie met zo’n 1100 leden gaat aandelen verkopen en dat levert dividend op. Maar een deel van de opbrengst vloeit in de kas van LochemEnergie. De leden kunnen bepalen wat daarmee moet gebeuren. Het ligt voor de hand dat dit ten goede komt aan duurzaamheidsprojecten in de gemeente Lochem.

Oppenhuizen zegt in de video overigens ook dat de initiatiefnemers ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’ willen opereren. Gesteld wordt dat de initiatiefnemers staan voor de inhoud van hun plan en dat zo nodig fors zullen verdedigen. “We kunnen hard van mening verschillen op de inhoud, maar met zacht op de relatie bedoelen we dat we geen persoonlijke aanvallen op elkaar willen”, zo klinkt het. Benadrukt wordt dat ook mensen die kritisch zijn op het plan – of zelfs faliekant tegen – welkom zijn in de omgevingsraad.

Vervolg

Om de plannen te kunnen realiseren is eerst nog nader onderzoek nodig. Daarna moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit kan pas als er een gedetailleerd plan ligt. Hierin kome details aan de orde over exacte locatie, grootte en de verhouding met regelgeving op het gebied van onder meer geluid, slagschaduw en natuur.

De praktische gegevens over de inloopavond:
• Datum: 9 februari 2023
• Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
• Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 Laren

Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

Meer informatie, waaronder de onderstaande video, is te vinden op: www.windparkpapenslagweg.nl. Via dit adres kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een periodieke nieuwsbrief.

De initiatiefnemers zijn bereik via info@windparkpapenslagweg.nl