Uitbreiding van peuterbad De Beemd gepland

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De Beemd gaat het peuterbad uitbreiden. De beherende stichting denkt daarmee de exploitatie te kunnen verbeteren. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en investeert de benodigde 70.000 euro, maar De Beemd betaalt dit in 4 jaar terug.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel kan de uitvoering al in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvinden. De raad praat er maandag 27 janauri over en neemt naar verwachting in de loop van februari een besluit.

In het raadsvoorstel is verder sprake van een wijziging in de bekostiging van de gestegen energiekosten van het sportcomplex. Aanleiding is het feit dat gemeenten en exploitanten van sportaccommodaties sinds afgelopen jaar de BTW niet meer mogen aftrekken. Dit werkt in negatieve zin door in de exploitatie.

Compensatie

Ter compensatie heeft het Rijk een subsidieregeling in het leven geroepen om een deel van de lastenstijging te kunnen opgevangen, maar dit is alleen van toepassing op de onderhoudskosten. Voor gemeenten, die de BTW ook niet meer mogen verrekenen, is een andere subsidieregeling in het leven geroepen, namelijk de Regeling specifieke
uitkering stimulering sport (SPUK). Hieronder vallen naast de onderhoudskosten ook de
energiekosten.

Verschuiving kosten

Het Lochemse college stelt de raad voor om de kosten voor gas en elektra op te nemen op de gemeentelijke begroting van dit jaar. De stichting die De Beemd sinds 2016 exploiteert neemt deze kosten niet langer op in de eigen begroting. De gemeente probeert de kosten via de genoemde subsidieregeling te dekken.

Er kleeft wel een risico aan deze aanpak. Het is niet zeker dat de subsidie, die vóór 1 maart moet worden aangevraagd, ook volledig wordt toegekend. In 2019 werd de regeling overvraagd en kregen de gemeenten uiteindelijk 81% van het bedrag dat ze aanvroegen daadwerkelijk uitgekeerd. De gemeente vraagt een geraamd bedrag aan, maar ontvangt nooit meer dan daadwerkelijk aan de energieleveranciers is betaald.

Onderzoek

De energierekening van Beemd valt momenteel hoger uit dan gebruikelijk. Na een dodelijk ongeval met een pelletkachel in januari 2018, werd die installatie in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek uitgezet. Sindsdien wordt gewerkt met een gaskachel. De kosten zijn hierdoor omhoog geschoten. De bijdrage van de gemeente aan de exploitant was hierop niet aangepast.

Duurzamer

Ondertussen wordt gezocht naar meer duurzame manieren om het zwembad te verwarmen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er op termijn geen gas meer wordt gebruikt en dat de energiekosten dan weer dalen.