Twee snellaadstations voor e-auto’s in gemeente Lochem

0
Elektrische auto. (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – In 2019 worden in de gemeente Lochem 2 snellaadstations geplaatst. Hier kunnen de accu’s van elektrische auto’s binnen een uur worden opgeladen. De gemeente heeft 36.300 euro beschikbaar gesteld aan LochemEnergie om dit te realiseren.

Zowel particulieren als bedrijven schuwen nog vaak de overstap naar elektrisch rijden. Een van de argumenten is dat opladen langzaam gaat en omdat er te weinig (snel)laadpunten in de buurt zijn. Om het elektrisch rijden te stimuleren komen er nu dus 2 snellaadpunten bij het gemeentehuis aan de Hanzeweg in Lochem en op een nog nader te bepalen locatie. Hiervoor is Gorssel in beeld.

Innovatiebudget
Het geld van de gemeente komt uit het innovatiebudget klimaatneutraliteit 2030. Tijdens een inspiratiebijeenkomst over de energietransitie, op 27 augustus in het gemeentehuis, kwam onder meer naar voren dat een goede laadinfrastructuur nodig is voor een snelle transitie naar elektrische voertuigen. De overheid moet hierbij helpen omdat dergelijke voorzieningen voor een individueel bedrijf niet op te brengen zijn.

Bedrijven
Snel opladen is met name ook van belang voor taxibedrijven, Stichting Welzijn Lochem, thuiszorgdiensten. De beide snellaadstations krijgen een capaciteit van 50 kW. Op dit moment ligt het meest dichtbijgelegen snellaadstation aan de A1 tussen Deventer en Apeldoorn.

De huidige mobiliteit in Lochem draagt voor circa 17% bij aan onze CO2 uitstoot. Daarom is er in het Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie aandacht voor de transitie naar elektrische mobiliteit. Lochem streeft naar klimaatneutraliteit in 2030. De laadpunten moeten op termijn uitsluitend lokaal opgewekte duurzame energie leveren.

Overstappen
De gemeente en LochemEnergie hopen dat bedrijven en particulieren door de nieuwe oplaadmogelijkheid eerder bereid zijn om over te stappen op elektrisch rijden. LochemEnergie maakt een exploitatieplan waarbij de opbrengst de gemaakte kosten moeten dekken.