Onderzoek: warmte uit afval- en oppervlaktewater

0
Kan het water in het Twentekanaal helpen onze huizen te verwarmen? (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Is het mogelijk zogeheten thermische energie te winnen uit bijvoorbeeld het rioolwater van zwembad De Beemd, uit de persleiding van FrieslandCampina of uit water van het Twentekanaal? Lochem gaat op zoek naar het antwoord op die vraag. Er is 25.000 euro beschikbaar voor een eerste verkenning.

De afkortingen zijn ronduit grappig: TEO en TEA. De T en de E staan voor Thermische Energie, de O voor Oppervlaktewater en de A voor Afvalwater. Het idee is om warmte terug te winnen uit water en daarmee uiteindelijk woningen en bedrijven van warmte te voorzien. Als de verkenning daar aanleiding toe geeft kunnen snel daarna concrete experimenten worden gestart.

Andere bronnen
Elders in het land zijn volgens het Lochemse college van B&W al succesvolle projecten gerealiseerd. De zoektocht naar andere bronnen dan aardgas om huizen te verwarmen is actueel omdat Nederland op termijn van het gas af moet. Bovendien liggen er kansen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Consortium
Een vergelijkbare verkenning wordt momenteel uitgevoerd door een consortium van adviesbureaus in de gemeenten Zutphen, Arnhem en Tiel. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Hetzelfde consortium zou een dergelijke verkenning ook voor de gemeente Lochem kunnen uitvoeren.

Kansen
Na de verkenning moet duidelijker zijn waar reële kansen liggen en waar we experimenten en demonstratieprojecten kunnen starten. Op dit moment is er vanuit verschillende overheidsprogramma’s cofinanciering of toestemming voor pilots mogelijk.Zowel Rijkswaterstaat als het Waterschap zoeken naar pilots om uit te kunnen voeren.