CDA: ‘Laat verenigingen en buurthuizen minder OZB betalen’

0
Het CDA wil dat verenigingen en dorpshuizen minder OZB gaan betalen

LOCHEM – Het CDA wil dat de gemeente Lochem een lager OZB-tarief gaat opleggen aan verenigingen, buurt- en dorpshuizen en andere instellingen die het sociaal belang dienen. Het college van B&W is daar nog niet een toe. Het wacht een advies van de VNG af over een amendement van Kamerlid Pieter Omzigt (CDA).

Het amendement maakt het mogelijk dat gemeenten zelf mogen kiezen welk OZB-tarief ze mogen in rekening brengen bij genoemde instanties en goede doelen.  Nu betalen deze instellingen – voor zo ver ze een eigen pand hebben – het hoge tarief dat geldt voor bedrijfspanden. Door het amendement van Omtzigt is het mogelijk om het lagere tarief, zoals dat geldt voor woningen, toe te passen.

Reikwijdte
Het Lochemse college schrijft in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA dat de reikwijdte nog wordt onderzocht door de Verenigingen Nederlandse Gemeenten (VNG). Een advies van die zijde moet duidelijkheid scheppen over wat wel en niet verstandig is.

Vragen
Het college werpt vragen op als: ‘Willen we differentiatie of passen we dit toe voor alle mogelijke organisaties? Daarbij zijn er verenigingen die van de gemeente subsidie ontvangen voor het beheer en de exploitatie, wat gaan we daar dan mee doen? Tevens zijn er verenigingen die geen OZB betalen, bijvoorbeeld omdat ze geen gebouw ter beschikking hebben maar wel een ruimte huren. Moeten zij ook gecompenseerd worden?’

Vertaalslag
Het college schrijft verder: ‘ Wij wachten het advies van de VNG af. Dan zal ook duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van de verschillende OZB tarieven en
voor welke groepen organisaties dit toegepast mag worden. Als het advies bekend is zal er een vertaalslag gemaakt worden hoe we er in Lochem mee om willen gaan, en wat de eventuele (financiële) consequenties zijn voor onze begroting.’

Dorpshuizen
De gezamenlijke dorpshuizen in de gemeente Lochem stuurden in juli een brief naar de gemeenten waarin ze vroegen om vrijstelling van de OZB, zodat het geld kan worden besteed aan zaken waar deze organisaties voor staan. Het college wees dit verzoek in november af omdat een ontheffing niet goed te beargumenteren valt. Lees HIER een eerder bericht hierover op LochemsNieuws.