Twee D66-leden vormen een ombudsteam voor Lochem

0
Hazar Achkar (l) en Martimes Degen geen inwoners helpen bij problemen met de gemeente (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Martinus Degen en Hazar Achkar gaan een ombudsteam vormen voor inwoners van de gemeente Lochem. De twee leden van D66 willen zo ontdekken wat er speelt en wat er eventueel beter kan. De twee stellen zich kandidaat voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en willen via maandelijkse spreekuren in contact komen met mensen die tegen problemen aanlopen of die klachten of goede ideeën hebben.

Eerder stonden beiden op de lijst voor de provinciale verkiezingen en hielden ze al twee inloopavonden in Het Stadshuus. Daar kwamen toen niet veel mensen op af, maar Degen en Achkar hebben de smaak van het luisteren naar en praten met inwoners te pakken. Ze willen voortaan op elke eerste woensdag van de maand spreekuur houden. Het moet daarbij vooral gaan over zaken die met gemeentelijk beleid hebben te maken.

Achtergronden

Martinus Degen (73) en Hazar Achkar (41) hebben totaal andere achtergronden, maar dat zien ze zelf als een duidelijk voordeel. “Hazar richt zich met name op de nieuwe Nederlanders en ik meer op de autochtone inwoners. We doen het wel steeds samen”, legt Degen uit. Hij is al sinds het prille begin lid van D66 en kende de oprichters persoonlijk. Op dit moment is hij lid van het landelijke geschillencollege van de partij.

Hazar Achkar vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland en woont nu met zijn gezin in Lochem. Hij is een voorbeeld van een ‘super-inburgeraar’. Hij leerde de taal in zeer rap tempo en verdiepte zich in de Nederlandse cultuur en politiek. Hij was in Syrië ook al actief in de politiek, maar moest vluchten toen hij als leidinggevende bij de regionale warenautoriteit brandstof op de bon deed. Dat werd hem door criminelen, die de zwarte markt beheersten, niet in dank afgenomen. Er werd zelf een aanslag op zijn huis gepleegd. Hier is hij inmiddels werkzaam als kwaliteitscontroller bij verfproducent Royal Talens in Apeldoorn.

Aan de slag

Hazar zegt: “Er zijn zoveel dingen waarbij we nieuwe inwoners beter kunnen helpen. Neem het afvalsysteem. Daar snappen ze niks van. Scheiden, in de goede container doen of wegbrengen naar een brengpunt, het is voor velen te ingewikkeld. En ik zie veel mogelijkheden om statushouders aan de slag te krijgen in plaats van ze lang thuis te laten zitten. Dat heb ik al eens met de burgemeester en een wethouder besproken. Ze gaven toen aan wel gebruik te willen maken van mijn kennis en ideeën, maar dat is helaas nog niet van de grond gekomen.”

Als nieuwkomer heeft hij ervaren dat het ook bij de gemeente nog wel eens schort aan kennis van zaken die nodig is om statushouders goed te helpen. Zijn eerste kind werd hier geboren, kort nadat hijzelf de Nederlandse nationaliteit kreeg. Daar had hij bewijsstukken van, maar de ambtenaar bij de gemeente weigerde het kind de Nederlandse nationaliteit toe te kennen. Ten onrechte bleek later. Er bleek een vertraging te zitten in de aanpassing van de status in de gemeentelijke basisadministratie. Hazar Achkar heeft zich verdiept in de procedures en hoopt anderen te kunnen helpen met zijn kennis.

Zorgen

Martinus Degen heeft een verleden als kwaliteitscontroleur van onder meer windturbines en zogeheten en Iter kerncentrales. Hij bepaalde of het Europese CE-keurmerk kon worden verleend. Hij maakt zich zorgen over D66. Eerder liet hij al weten dat hij Sigrid Kaag een uitstekende onderhandelaar en diplomaat vindt, maar zij is volgens hem niet geschikt als partijleider. “Daarvoor moet je ook mensen van andere partijen kunnen aantrekken en dat lukt haar niet. We moeten iets doen om het vertrouwen terug te winnen anders komt het voortbestaan van de partij in gevaar”, zo zegt hij.

Het tweetal denkt mensen te kunnen helpen met uiteenlopende zaken door ze bijvoorbeeld te verwijzen naar relevante instanties of door zelf bij de gemeente aan de bel te trekken. Via de fractie in de gemeenteraad is het ook mogelijk om schriftelijke of mondelinge vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. Zelf hopen ze ooit in de gemeenteraad terecht te komen en zo invloed uit te oefenen op het beleid.

Spreekuur

Het spreekuur als ombudsmannen zien ze als een opmaat daartoe. Of ze uiteindelijk een verkiesbare plek op de lijst van de plaatselijke D66 terecht komen is aan de afdeling. Ze willen er in elk geval klaar voor zijn. D66 zit momenteel in de oppositie en heeft twee zetels in de gemeenteraad. Marleen van der Meulen en Bob van ‘t Klooster zijn de zittende raadsleden. “Goede mensen”, volgens Martinus Degen.

De gemeente heeft zelf ook wat te winnen, denken ze. “Als wij onderzoek doen naar bepaalde zaken en informatie verzamelen, hoeft de gemeente dat zelf niet meer te doen. Dat scheelt ambtelijke inzet en dat is in deze tijd mooi meegenomen”, zo klinkt het.

Het maandelijkse spreekuur wordt elke eerste woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden aan Standaardmolenerf 2 in Lochem, te beginnen op 7 juni.