Toewijzingsbeleid Viverion in kleine kernen lijkt te werken

0
Afbeelding ter illustratie (Afbeelding van Shahid Abdullah via Pixabay)

LAREN/BARCHEM – De maatregel van woningcorporatie Viverion om in kleine kernen, waaronder Laren en Barchem, bij de helft van het aantal vrijkomende woningen voorrang te geven aan een ingezetene, lijkt te werken. Via loting is het dit jaar tot nu toe gelukt om inderdaad woningen toe te wijzen aan mensen die al in de betrokken kern wonen.

Gemeenschapszin

Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion, legt uit: “We willen mensen die met plezier in een plaats wonen meer kans geven daar te blijven wonen. Vanuit de kleine kernen hoorden we met regelmaat van bewoners en onze maatschappelijke partners hoeveel belang inwoners hechten aan samenhang en gemeenschapszin. Om hier gehoor aan te geven en, toch ook mensen van buiten de kern niet uit te sluiten, geldt sinds 1 januari deze aanscherping intoewijzing.”

Kleine kernen

Viverion rekent tot de kleine kernen: Laren, Barchem, Holten, Markelo, Diepenheim, Bentelo, Ambt Delden en Hengevelde. De andere 50% van de woningen die vrijkomen, verloot Viverion onder álle woningzoekenden die belangstelling hebben. Hierbij is de huidige woonplaats geen criterium. De regel van Viverion kan er onder meer voor zorgen dat kinderen die de ouderlijke woning willen verlaten in het eigen dorp kunnen blijven wonen.