Toch positief advies gemeenteraad Lochem over Radio Ideaal

0
Foto ter illustratie (Bron: pixabay.com)

LOCHEM – Er gaat toch een positief advies van de gemeente Lochem naar het Commissariaat voor de Media over het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van Radio Ideaal. Een wijzigingsvoorstel van Meedenken met Lochem (MmL) en D66 zorgde er maandagavond voor dat slechts één veelbetekenende letter werd geschrapt in het oorspronkelijke voorstel van het college van B&W. Daardoor werd ‘geen positief advies’ gewijzigd in ‘een positief advies’.

De indieners van het amendement vinden dat de argumenten van het college om voor de tweede keer een negatief advies af te geven geen steekhouden. Het college blijft bij de eerdere opvatting dat het PBO niet representatief is voor de gemeente Lochem. Dit ondanks het feit dat de aanvrager van een zendmachtiging voor lokale omroep beduidend meer maatschappelijke stromingen aan zich wist te binden dan bij een eerdere aanvraag.

Kernen

B&W vinden dat de elf kernen in de gemeente onvoldoende zijn vertegenwoordigd. Volgens burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve is juist die kernenstructuur essentieel voor de gemeente. Hoofdindiener Lex de Goede van MmL vindt dit geen goed argument omdat het PBO van de omroep onhandelbaar groot zou worden als alle kernen daarin vertegenwoordigd moeten zijn. “Zelfs in de gemeenteraad zijn niet alle kernen vertegenwoordigd en toch nemen we besluiten over de hele gemeente”, zo hield hij Van ‘t Erve voor. Ook adviseert het Commissariaat voor de Media zelf om een PBO niet te groot te laten zijn. Vijf leden wordt al als afdoende beschouwd.

Steun

Tijdens de discussie kregen MmL en D66 gaandeweg meer steun. Alleen GB, GroenLinks en Lochem Groen! stemden tegen het amendement. GB en GroenLinks hadden nog de hoop dat Lochem met een nieuw negatief advies tijd zou kunnen kopen. Dan zou de uitdrukkelijke wens van de burgemeester, om eerst in gesprek te gaan met alle partijen die zich in de gemeente bezighouden met media, in vervulling kunnen gaan. De procedure verlangt dat uiterlijk volgende week een advies moet worden gegeven en respijt lijkt onmogelijk. Er is in Lochem geen sprake van een andere partij die lonkt naar een zendvergunning, dus die afweging hoeft niet te worden gemaakt.

Ophef

De kwestie met de openstaande microfoon van de burgemeester en een ambtenaar na een digitale vergadering van twee weken geleden kwam ook nog aan de orde. Minder vleiende opmerkingen aan het adres van de omroep werden opgenomen door voorzitter Lammert Blikman van Radio Ideaal. Hij maakte dit aanhangig bij dagblad de Stentor dat er afgelopen zaterdag flink mee uitpakte.

De Goede liet weten dat het wijzigingsvoorstel niet is geboren door die publicatie maar dat wel het gevoel werd versterkt dat het college gecorrigeerd moest worden omdat de eigen voorkeur van de portefeuillehouder leek mee te spelen. Fractievoorzitter Erik Haverkort van coalitiepartij VVD zei dat terugluisteren van de band hem heeft geleerd dat het geen goede sier opleverde voor de gemeente. “Dit is niet de manier waarop we over vrijwilligers in deze gemeente moeten spreken”, zo zei hij.

Bronckhorst

Radio Ideaal is al de lokale omroep voor de gemeente Bronckhorst, dat wel een positief advies gaf voor het PBO. In Lochem werd dat vorig jaar ook al eens geweigerd, waardoor het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging voor de duur van 5 jaar weigerde af te geven. Ideaal ging in beroep en kreeg de kans de PBO aan te passen. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat aan die verplichting is voldaan en ziet nu geen grond voor een nieuwe afwijzing.

Met een positief advies van zowel Bronckhorst als Lochem heeft het Commissariaat redelijkerwijs geen reden meer om een zendmachtiging te weigeren. Als Ideaal de vergunning krijgt, is de gemeente verplicht om subsidie te verstrekken aan de omroep. Dat is overigens geld dat de gemeente via het Gemeentefonds uit Den Haag krijgt.

Haarvaten

De wens van het college van Lochem om de media tot in de haarvaten van de samenleving tot laten doordringen druist overigens in tegen landelijk beleid dat lokale en regionale omroepen tot verdergaande samenwerking en schaalvergroting dwingt. Dit ondanks de maatschappelijke ontwikkeling die meer en meer richting hypelokaal nieuws neigt, tot zelfs op straat- of wijkniveau. De ether legt het daarbij steeds meer af tegen online media.